Topçuzade İsmail Hakkı Efendi

Topçuzade İsmail Hakkı Efendi
(ö.1335/1919)

Konya’nın Şems Mahallesi’nde dünyaya geldi. Doğum tarihi malum değildir. Topçu Arif Efendi’nin oğludur. Büyük deha ve âlimlerimizden Mehmet Arif Bey’in babası, Şer’iye vekillerinden Hadimli Mehmet Vehbi Efendi’nin kayınpederi, daha önce hayatından bahsettiğimiz Nakşibendi ileri gelenlerinden Hacı Himmet Efendi’nin de damadıdır.

İlk tahsilini mahalle mektebinde tamamladıktan sonra Konya Müftüsü Kadınhanlı Hacı Hüseyin Efendi’nin derslerine devam ederek ondan icazet aldı. Yazı hocası da Mustafa Rüştü Efendi’dir.

Ziya Paşa’nın Konya Valiliği zamanında Nüfus Dairesinde kayıt katipliği yaptı ve Topçuzade Mukayyid İsmail Efendi unvanıyla anıldı.

Veli Sabri Uyar Hoca, onun hakkında şunları söyler:

“Köşe-i uzlette evrâd ve ezkâr ve ibadetiyle meşgul idi. Güzel ahlaka malik, halim-selim, içi dışı düzgün, suleha-i ümmetten bir zat olup 1335 tarihinde vefat etmiştir.”

Vefatında Şems Kabristanı’na defnedilmiş, kabristanın park haline getirilmesi üzerine kabri, Musalla Mezarlığı’na nakledilmiştir.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

El-merhum tarik-i ilmiyeden Topçuzade İsmail Efendi Ruhuna Fatiha 1335.

Oğlu Saatçı Ali Galip Efendi kendisinden önce vefat etmiştir.

Sülüs, nesih, talik yazılar yazan İsmail Efendi, bir çok risale ile Evrad-ı Mevlâna’yı ve Esma-i Hüsna’yı el yazısı ile yazdı. Aynı zamanda şair olan İsmail Efendi’dinin güzel şiirleri de vardır.

KAYNAKLAR
– Uyar, a.g. dizi yazı S. 116, s. 61.