Ulaş Baba

Ulaş Baba

Ulaş Baba veya Ulaş Dede olarak ün yapan bu zatın da, doğum ve ölüm tarihleri malum değildir. Türbesi Kalenderhane Mahellesi’nde, eski Musalla Caddesi, Numune Hastahanesi eski Acil Servis giriş kapısı yanındadır. Meram’da bir zaviye ve kalenderhânesi ile adını taşıyan bir değirmeni vardır. Gordelevski, “Ulaşbaba’dan geçen su, Yaka’da veya Hocacihan’da iki kola ayrılır. Ulaş, bir zenginin veya bir dervişin adı olmalıdır.” der. Ulaş Baba, Selçuklu dönemi büyüklerindendir. Adı veliler listesinde geçmektedir.

Şimdi bu zaviye ve kalenderhaneden bir eser kalmamıştır. Yağmalanan vakıfar arasındadır. Osmanlı’nın son zamanlarına kadar hüccetlerde adı geçen kalenderhane, zaviye ve üç çark üzere devreden değirmenin şimdi yeri bile malum değildir.

Yakın bir zamanda yaptığmı bir araştırmada Yaşlı Dereliler Ulaş Değirmeni’nin Dere’de Elektrik Santrali’nin batısında boğaziçinde olduğunu ifade ettiler.

İbrahim Hakkı Konyalı “Ulaş Baba bir ilim veya din adamı mıdır? Yoksa bir devlet ulusu, kumandan veya emir midir? Bunu şimdilik kesin olarak tespit edemiyoruz” der.

Ulaş Baba Türbesi

Ulaş Baba Türbesi

Biz bu zatın halk arasında anılagelen unvanından ve türbesinin bulunduğu bölge ve Meram’daki kalenderha-nesinden onun, Kalenderî tarikatına mensup bir zat olduğunu tahmin ediyoruz.

Ulaş Baba türbesinin içi ve çevresi, Konya Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenmiş ve tertemiz bir hale getirilmiştir. Belediyelerimizin bu tür çalışmalarını da takdirle karşılamak gerekir.

KAYNAKLAR

Konyalı, Konya Tarihi a.g.e. s. 780;
ES, Muhtasar Konya Ansiklopedisi (Haz. Uz), s. 2/419;
V.A. Gordelevski, ‘‘Konya İrva ve İska Tarihine Dair Materyeller’’ (Çecv. Hasan Ortekin), Konya, 1936, S. 18-19, s. 1054.