Vacid Çelebi

Vacid Çelebi
Hüsameddin Vâcid

Ulu Arif Çelebi oğlu Hüsameddin Vacid Çelebi, 689/1290 yılında doğdu Emir Âlim Çelebi’nin sağlığında Konya’da bulunmadığı zamanlarda onun adına Dergah’ta halife olarak görev yaptı. Ve Vakıf işlerini idare etti. 1338 yılında Kardeşi Emir Âbid Çelebi’den sonra Çelebilik postuna oturdu. Eflaki, Vâcıd Çelebi’nin çok az bu makamda kaldığından bahseder. Ve onu “Dinin ve şeriatın kılıncı, ariflerin ve şeyhlerin sultanı” olarak över.

Ahmet Selçuk adında bir oğlu Cihan Melek adında bir kızı olan Vacid Çelebi, 742 Şevvalinde ( 7 Şubat 1342) vefat etti ve yerine Ulu Arif Çelebi’nin oğlu Bahaeddin Emir Âlim Çelebi, çelebilik postuna oturdu.

Vacid Çelebi hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.

Vacid Çelebi’nin de veliler listesinde adı geçer.

KAYNAKLAR
Efâkî, a.g.e. II/384, 386;
Gölpınarlı, a.g.e. s.96;
Önder, a.g. makale, s. 136.