Veliyyüddin Efendi

Veliyyüddin Efendi

Konya’da doğan Veliyyüddin Efendi, Sultan Murad ve Fatih Sultan Mehmet Döneminde yaşamıştır. Doğum ve ölüm tarihleri malum değildir. Nizamî Konevî’nin babasıdır.

Konya’da, zamanın âlimlerinden okuyarak kendisini yetiştirmiş ve icazet almıştır. Zamanın meşhur hatiplerindendir.

Bilgili bir insan olan Veliyyüddin Efendi’nin ders ve vaazlarından; avam ve havas herkes istifade eder. Veliyyüddin Efendi, zaman zaman İlâhi cezbeye kapılır, bazan kürsüden düşecek kadar kendisini kaybeder.

Oğlu şair Nizâmî’nin genç yaşta vefatı onu çok üzmüş ve perişan etmiştir. Vaazları sırasında, bazan ağlayarak oğlunun şiirlerinden beyitler okur ve cemaatını da ağlatırmış.

KAYNAKLAR

– Mecdi Mehmet Efendi, Şakayık-ı Numaniye, s. 226 (Yusuf Ağa Kitaplığı No: 4213).