Yağcızade Hacı Mustafa Feyzi Efendi

Yağcızade Hacı Mustafa Feyzi Efendi
(1303/1886-1935)

1303 H. 1886 M. yılında Konya’da dünyaya geldi. Mehmet Tevfik Efendi’nin oğludur. İlköğrenimini mahallesindeki sıbyan mektebinde yaptı, hafızlğını tamamladı, ondan sonra da medrese derslerine devam etti.

Vehbi Çelik Hoca’dan icazet aldı. Bundan sonra Darü’l-Hilâfe Medresesi’nde Kur’an-ı Kerim ve ulum-ı diniye hocalığı, Aziziye Camii’nde de vaizlik görevlerinde bulundu. Bir süre de Dar’ul-İrfan Mektebi’nde müdür yardmcılığı yaptı.

Medreselerin kapatılmasını müteakip, Aziziye Camii İmam-Hatibliğine getirildi, vefatına kadar da bu görevde kaldı.

Sağlam bir hafız olan Hacı Mustafa Feyzi Efendi, usul ve makama da âşinâdır. Bu sebeple de Kur’ân-ı Kerim’i çok güzel kıraat eder, dinleyenleri hayran bırakırmış.

Uzun boylu ve güzel ahlak sahibi bir insan olan Mustafa Feyzi Efendi, 1935 yılında vefat etmiş ve Üçler Kabristanı’nda toprağa verilmiştir. Kabri, Üçler’in türbe karşısındaki kapıdan girince, Hacıveyiszade Hoca’nın kabrine giden yol üzerinde sol taraftadır.

Yağcızade Hacı Mustafa Feyzi Efendi Kabir Taşı

Yağcızade Hacı Mustafa Feyzi Efendi Kabir Taşı

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Aziziye Camii Şerifi imam ve hatibi
Hacı Hafız Mustafa Feyzi Efendi
Burada metfundur
Doğumu: 1303 vefatı: 1351

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s. 571;
Sural, dizi yazı, 22 Ekim 1975.