Yatağanlı Osman Efendi

Yatağanlı Osman Efendi

Muğla’nın Yatağan kazasında doğdu. Doğum ve vefat tarihleri ile kabrinin nerede olduğu bilinmemektedir. Sultan Selim Camii Baş İmamı Şükrü Efendi’nin ismini aldığı dedesi Abdurrahman Şükrü Efendi’nin babasıdır. Elimizde mevcut bir icazetinameden merhumun Konya’ya gelip yerleştiğini ve medrese tahsilini Tokatlı Ömer Feyzi Efendi’den yaptığını, hocasının Tokatlı Kara İbrahim, onun hocalarının da Kara Halil Konevî, Kayseri müftüsü meşhur Akşehirli Osman Efendi ile Hadim Müftüsü Mehmet Emin Efendi olduğunu, sonra bu silsilenin Ebu Said Hadimi’ye ve babası Kara Hacı Mustafa Efendi’ye, diğer bir kolun da Kazabadi’den Hazret-i Peygamber’e ulaştığını öğreniyoruz. Arşivimizde mevcut icazetnamenin veriliş yılı, 1230 H. 1815 Miladi’dir.

Yatağanlı Osman Efendi’nin icazeti

Yatağanlı Osman Efendi’nin icazeti

KAYNAKLAR

Es, Muhtasar (Uz) s. 1/22;
1230/1815 tarihli icazetname.