Zekeriyya Efendi

Müftü Zekeriyya Efendi
(ö. 1016 H./1607 M.)

Asrının değerli âlimlerinden olan Zekeriy-ya Efendi’nin nereli olduğu ve hangi tarihte doğduğu malum değildir.

Bütün ilimleri tahsil etmiş, icazet almış ve zamanının bazı büyük âlimlerinin hizmet ve sohbetlerinde bulunmuştur. Fıkıh ilmindeki ihtisası sebebiyle 1012/1603 yılında Konya Müftülüğü’ne tayin edildi. Uzun yıllar tedris ve fetva ile meşgul oldu.

Uzun boylu olması sebebiyle, Uzun Zeke-riyya namıyla meşhur olan Zekeriyya Efendi, bir İstanbul’a gidiş-gelişi sırasında, 1016/1607 yılı Zilkade ayında İstanbul’da vefat etti. Yerine, Burhan Efendi adında bir zat Konya Müftülüğü’ne tayin edilmişse de, kabul etmediğinden azledilmiştir.

KAYNAKLAR

Uyar, Konya Bilginleri, S. 122-123, s. 14.