Zevle Sultan

Zevle Sultan

Veliler listesinde yer alan bu zatın, kim olduğu hakkında kesin malumat mevcut değildir. Mehmet Önder Bey, Zevle Sultan’ın Selçuklular devrinde yaşamış, meşayıhtan bir zat olduğunu, bunun bir kadın olduğunun da söylendiğini kaydederken, İbrahim Hakkı Konyalı, bu konuda mütâlâ beyan etmekten çekinir.

Zevle Sultan Mescidi ve türbesi, Alâeddin Tepesi’nin batısında, bugünkü kız yurdunun karşısındadır. Mescit zamanla harap olmuş ve 19. yüzyıl başlarında bir süre ahır olarak kullanılırken, Abdülvâhid Çelebi tarafından ufak bir tamirle ibadete açılmıştır. Bir zamanlar çevresindeki mahalle, Zevle Sultan Mahallesi olarak anılmıştır.

Mescit ve türbenin tamiri 1960 yılında yapılmıştır. Mescit kitabesinden, mescidin Sultan Alâeddin Keykubat döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. Mescidin yeni yapıldığı sırada, Sadreddin-i Konevî’nin oğlu Sâdeddin Muhammed bir keramet göstererek, çalışan usta ve mimarbaşına, mescidin kıblesinin hatalı yapılmakta olduğunu söylemesi üzerine, mimarbaşı ve ustalar buna itiraz edince küçük Sâdeddin onlara; kıble’nin gerçek yönünü isbatlamak için, Kâbe-i Muazzama’yı göstererek, mescidin kıblesini düzeltmiştir.

Son tamirat da türbe dışarda bırakılmıştır.

Zelve Sultan Cami ve Türbesi eski şekli ile

Zelve Sultan Cami ve Türbesi eski şekli ile

Zelve Sultan Cami ve Türbesi  yeni şekli ile

Zelve Sultan Cami ve Türbesi yeni şekli ile