Showing all posts by semazen
Kaynaklar

Kaynaklar KİTAPLAR Abdullah Fevzi Eendi, Çanakkale Cephesinde Bir Müderris, (Yayıma hazırlayan A. Osman Koçkuzu) İstanbul 2010; _; Bir Müderrisin Sürgün…

Konya Velileri İle İlgili Listeler

Konya Velileri İle İlgili Listeler Merhum Selçuk Es, “Konya’da Yatan Paygamberler ve Evliyalar” isimli 31 sayfalık bir kitabında, Konya velilerinden…

Ahmet Kudsi Eminoğlu

Ahmet Kudsi Eminoğlu (1928-2013) 1928 Yılında Şam’da dünyaya geldi. Babası Bozkır’lı Numan Muhammed Es’ad Efendi, onunda babası, Hadimî-zâde Bozkır Müftüsü…

Mehmet Eminoğlu

Mehmet Eminoğlu (1932-2011) Şam’da doğdu. Babası Bozkır İlçesi Üçpınar Kasabasından Müftü Mehmet Emin Efendi’nin oğlu Numan Mehmet Esat, Annesi Şeyh…

Nuri Baş

Nuri Baş (1930-2009) 1930 yılında Konya’nın İnlice köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde bitirdikten sonra 1946 yılında ailece Konya’ya göç ettiler….

Mustafa Uysal Hoca

Mustafa Uysal Hoca 1931-2008 1931 yılında Konya’nın Çumra kazası İnli köyünde doğdu. Babası Halil Efendi, annesi Emine Hanım’dır. Köyünde köy…

Dr . Ali Kemal Belviranlı

Dr . Ali Kemal Belviranlı (1923 – 2003) 1923 yılında Konya’da doğdu. Hıfzını on bir yaşında iken babası İsmail Hakkı…

Salih Büyükcam

Salih Büyükcam (1933-2001) 1933 yılında Kadınhanı/ Osmancık’da dünyaya geldi. Babası Hoca Hasip Efendi’dir. İlk tahsilini müteakip Osmancık’da hafızlığını tamamladıktan sonra…

Derbentli Mustafa Efendi

Derbentli Mustafa Efendi (1919-2001) 1919 yılında Derbent kasabası’nda doğdu. Küçük yaşında babasının kaybeden Mustafa Efendi, hıfzını Derbent’in büyük hocalarında bitirdikten…

Zıvarıklı Hacı Ahmet Efendi

Zıvarıklı Hacı Ahmet Efendi (1327/1916-1999) 1911 yılında Konya’nın bugünkü Altınekin (Zıvarık) ilçesinde doğdu. Hacıveli’nin Mehmet Efendi ve Kezban Ana’nın oğludur….

Ahmet Gürtaş

Ahmet Gürtaş (1940-1999) 1940 yılında Konya Beyşehir, Doğanbey’de doğdu. Altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. Üç kuşak öncesine kadar…

Hüseyin Küçükkalay

Hüseyin Küçükkalay ( 1932-1999) 1932 yılında Konya’da doğdu. Babası Mustafa Efendi, annesi Fatma Hanım’dır. İlk tahsilini Konya’da Hakimiyeti Milliye İlkokulu’nda…

Mehmet Fatih Göktay

Mehmet Fatih Göktay (1317/1901-1998) 1901 yılında Konya’nın Fakı-dede Mahallesi’nde dünyaya geldi. Dedesi Cıvıloğlu Medresesi Müderrisi Mustafa Efendi’dir. Altı yaşlarında Piri-paşa…

Mustafa Pektut

Mustafa Pektut (1937-1992) Konya’mızın yetiştirdiği ve genç yaşlarda kaybettiğimiz değerli din adamı ve yayıncılarımızdan birisi olan Mustafa Pektut, 1937 yılında…

Arif Etik Hoca

Arif Etik Hoca (1911-1992) 1911 yılında Erzurum/Hınıs’ın Hacılar köyünde dünyaya geldi. Babası Hacı Efendi, annesi Hatice Hanım’dır. Rus işgali ve…

Belviranlı Hüseyin Hüsnü

Belviranlı Hüseyin Hüsnü (1322/1906-1989) 1322/1906 Yılında Konya’da doğdu. Babası Kaşıkçı Ahmet Hilmi Efendi’dir. Aslen Bozkır’ın Belviran (şimdi Belören) beldesinin Kayaağzı…

Mustafa Akıncı

Mustafa Akıncı (1934-1986) 1934 yılında Konya’da doğdu. Hüseyin Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini müteakip, hafızlığını bitirdiği sıralarda Konya’da İmam-Hatip Okulu’nun açılması…

Hafız Zekâi (Sarsılmaz) Efendi

Hafız Zekâi (Sarsılmaz) Efendi (1313/1897-1977) 1313/1897 yılında Kastamonu’da dünyaya geldi. Babası, Mustafa Efendi’dir. Esas ismi İsmail Zekai’dir. İlköğrenimini Akifpaşa Mektebi’nde…

Eğisteli Sarı Emmi

Eğisteli Sarı Emmi Mehmet Büyükalkan Efendi (1317/1901-1985) 1317/1901 yılında Hadim’in Eğiste köyünde doğdu. Babası Mehmet Efendi’nin askerde şehit düşmesiyle on…

Cemil (Eskiçorapçı) Efendi

Cemil (Eskiçorapçı) Efendi (1314/1898-1985) 1314/1898 yılında Konya’da doğdu. Babası Arif Efendi, annesi Hatice Hanım’dır. Esas adı Abdülcelil olduğu halde, Halk…

Dişçi Hoca Efendi

Dişçi Hoca Efendi (Mehmet Lekesiz) ( 1307/1891-1981) 1307/1891 yılında Hadim’de doğdu. Babası Uzunlar’ın Mustafa Efendi, annesi ise Saliha Hanım’dır. İlk…

Bilecikli Hacı Ali Efendi

Bilecikli Hacı Ali (Tekin) Efendi (1303/1879-1979) Sille nahiyesinin Bilecik (Şimdiki adı Yükselen) köyünde doğdu, dokuz yaşında babası Hacı Ahmet Efendi’den…

Cemil Efendi (Özçelik)

Cemil Efendi (Özçelik) ( 1318/1902-1978) 1318/1902 yılında Konya’da dünyaya geldi. İnceminare Medresesi Müderrisi ve Alâeddin Camii Hatibi, Mehmet Akkaş Efendi’nin…

Saatçi Osman Efendi

Saatçi Osman Efendi (1303/1887-1396/1976) Rumi 1303 Miladi 1887 yılında Konya’da Şems Mahallesi’nde dünyaya geldi. Attar Abdüssemiğ Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini…

Mehmet Sakaoğlu

Mehmet Sakaoğlu (1318 – 31 Mayıs 1975) Mevlâna dergâhında dedelerin kıyafetlerini diken, Sakavelilerin Hacı Hasan Efendi ile babası Bursalı olan…

Abdullah Rıza

(d.1337/1924) 1924 yılında Konya’da doğdu. Kaşıkçı Ali Rıza Efendi’nin ortanca oğludur. On yaşlarında iken, babası ile birlikte Medine-i Münevvere’ye gitti,…

Mustafa Runyun
Mustafa Runyun

Mustafa Runyun (1333/ 1917-1988) Kaşıkçı Ali Rıza Efendi’nin büyük oğludur. 1333/1917 yılında Konya’da doğdu. İlk tahsilini ve hıfzını Konya’da yapan…

Kaşıkçı Ali Rıza Efendi

Kaşıkçı Ali Rıza Efendi (1300/1884-1969) Konya’mızda yetişen büyük âlim ve velilerimizden birisi de Kaşıkçı Ali Rıza Efendi’dir. H.1300,1884 M. yılında…

Lâdikli Hacı Ahmet Ağa

Lâdikli Hacı Ahmet Ağa ( 1303/1887- 8 Haziran 1969) Lâdikli Hacı Ahmet Ağa, 1303-1887 yılında Sarayönü kazasının Lâdik köyünde dünyaya…

Bozkırlı Mustafa Efendi

Bozkırlı Mustafa (Parlaktürk) Efendi (1331/1915-1979) 1331/1915 yılında Bozkır’ın Dere kasabasında doğdu. Babası Ab-dülmuttalip, annesi Hâlime Hanım’dır. Anne dedesi Mustafa Efendi…

Hacı Haki Efendi

Hacı Haki Efendi (1887-1975) 1887 yılında Türkistan’da doğdu. Türkistan mücahitlerindendi. Ülkesinin düşman tarafından istila edilmesi üzerine, Türkiye’ye hicret etti ve…

Mehmet Ulucan

Mehmet Ulucan (1929-1981) 1929 yılında Hadim’in Gezlevî köyünde doğdu. İlk tahsilini köyünde tamamladı. Şam’a gitti ve orada yedi yıl çeşitli…

Tahir Büyükkörükçü

Tahir Büyükkörükçü (1926/ 5 Mart 2011) 1926 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta tahsilini müteakip, Müderris Hacı İsa Efendi’nin derslerine…

Hasan Tahsin Emiroğlu

Hasan Tahsin Emiroğlu (1899-1988) 1899 yılında Derbent’de doğan Hasan Tahsin Emiroğlu, hıfzını Osman Efendi’de tamamladı. Zamanının müderrislerinden Hacı Mevlüt Efendi’de…

Beyşehirli Ömer Tekin Efendi

Beyşehirli Ömer Tekin Efendi (1298/1881-1967) 1298/1881 yılında Beyşehir’in Budak köyünde doğan Ömer Efendi, ilk tahsilini köyünde ve civar köylerdeki hocalardan…

Müftü Yusuf Ziya Ersal

Müftü Yusuf Ziya Ersal (1880-1961) Düzce’de doğdu. İlk ve orta derecedeki tahsilini burada yaptıktan sonra, aynı yerde Medrese-i İlmiye’ye devam…

Müftü Abdullah Ulubay

Müftü Abdullah Ulubay (1295/1878-1959) 1295/1878 yılında Beyşehir’in Yenişehir Mahallesi’nde doğdu. Babası Hafiz Ali Efendi’dir. İlk tahsilini Beyşehir’deyaptıktan sonra, Konya’ya geldi…

Müftü Hacı Ali Rıza Efendi

Müftü Hacı Ali Rıza (Öğütlü) Efendi (1873-1950) Konya’da Hacı Ali Efendi adıyla bilinen, Ali Rıza (Şuhûdî) Hoca, 1289/1873 yılında Konya’da…

Yalvaçlı Ömer Vehbi Efendi

Yalvaçlı Ömer Vehbi Efendi (1870-1927) Ömer Vehbi Efendi, 1286 H. 1870 Miladi yılında Yalvaç’da dünyaya geldi. Babası Çolak Hafızzade Mustafa…

Hacı Mehmet (Kurucu) Hoca

Hacı Mehmet (Kurucu) Hoca ( 1331/1915-1995) Hacı Veyiszade Mustafa Kurucu Hoca Efendi’nin büyük oğludur. 1331/1915 yılında Konya’da doğdu. Kur’ân-ı Kerim’i…

Ali Ulvi Kurucu

Ali Ulvi Kurucu (1920-2002) 3 Mart 1922 tarihinde Konya’nın Sakyatan köyünde doğdu. Hacı Veyiszade İbrahim Efendi’nin oğludur. Asıl adı Ali’dir….

Hacı Veyiszade Hacı İbrahim Efendi

Hacı Veyiszade Hacı İbrahim Efendi (1308/1892-1945) 1308/1892 yılında Konya’da doğdu. Hacı Ve-yis Efendi’nin oğlu, Mustafa Efendi’nin küçük kardeşidir. İlk tahsilini…

Hacı Veyiszade Mustafa Efendi

Hacı Veyiszade Mustafa Efendi (1303/1887-1960) Ailesi ve Doğumu: Âlim ve velilerimizin büyüklerinden olan Hacı Veyiszade Mustafa Efendi, 1303 Rumî, 1887…

Hacı Veyis Efendi

Hacı Veyis Efendi (1273 -1858/1935) 1858 yılında Konya Karatay Yarma Bucağı, Şatır köyünde dünyaya geldi. Köy eşrafından Mustafa Efendi’nin oğludur….

Ali İhsan Özol (Uyur Hoca)

Ali İhsan Özol (Mevlevi Uyur Hoca) (1895-1980) 1895 yılında Konya’da doğdu. Babası Kadı Mehmet Fahri Efendi’dir. Sarışın olması sebebiyle kendisi,…

Ağazade Hacı Osman Efendi

Ağazade Hacı Osman Efendi (1315/1899-1967) Hacı Osman Efendi, 1315 Rumî, 1899 Miladi yılında Konya’da dünyaya geldi. Soyunda pek çok ilim…

Mehmet Hakkı Özçimi

Mehmet Hakkı Özçimi (Çimili Hocazade Hakkı Efendi) (1901-1973) Konya’da “Küçük Çimili Hoca” diye anılan, Ahmet Fevzi Efendi’nin oğludur. 1901 yılında…

Çimili Ahmet Fevzi Efendi

Çimili Ahmet Fevzi Efendi (1 856 -1952) Ahmet Fevzi Efendi, o zamanlar Konya Vilayeti sınırları içerisinde bulunan Akseki’nin Çimi köyünde…

Mehmet Yümni Efendi

Mehmet Yümni (Varol) Efendi (1294/1877-1965) 1264/1877 yılında Konya’da dünyaya geldi. Babası Müderris Sinan Efendi’nin oğlu İsmail Asım Efendi, annesi meşayıh…

Hacı Ahmet Ünsel

Hacı Ahmet Ünsel (Tapucu Ahmet Efendi) (1308/1892-1968) 1308/1892 yılında Konya’da doğdu. Hacı Şükrü Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini müteakip Hâfız-ı Kur’ân…

Abdülmecid Efendi (Ünlükul)

Abdülmecid Efendi (Ünlükul) (1300/1883 -1957) 1300/1884 yılında Bitlis’in Hizan Kazası, İspirit Nahiyesi, Nurs Köyü’nde doğdu. Babası Sofu Mirza” olarak anılan…

Dorlalı Mehmet Vehbi Efendi

Dorlalı Mehmet Vehbi Efendi (1305/1889-1966) 1305/1889 yılında Çumra’nın (Şimdi Güneysınır’a bağlı) Dorla (Aydoğmuş) Köyü’nde dünyaya geldi. Babası Müderris Hacı Süleyman…

Ermenekli Mustafa Safvet Efendi

Ermenekli Mustafa Safvet Efendi (Safvet Aysu) (R.1293/M.1877-1966) R. 1293/M. 1877yılında Ermenek’de dünyaya geldi. Babası Mustafa Edip Efendi ve büyükbabası Ahmet…

Mehmet Güzelipek (İpek Hoca)

Mehmet Güzelipek (İpek Hoca) (1308/1893-1963) Yugoslavya’nın Kosova bölgesine bağlı İpek kazasında, 1308/1893 yılında dünyaya geldi. Babası meşayih-ten Molla Mehmet Efendi’dir….

Maylızade Mustafa Efendi
Maylızade Mustafa (Çaltaşı) Efendi

Maylızade Mustafa (Çaltaşı) Efendi (1887/1963) 1887 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk tahsilini müteakip, Konya’da medrese öğrenimine başladı ve daha sonra…

Galleci Osman Efendi

Galleci Osman Efendi (Osman Oktaç Bey) (1311/1896-1962) 1311/18969 yılında Konya’da dünyaya geldi. Ünlü âlimlerimizden İçelli Tahir Efendi’nin büyük oğludur. İlk…

Eyüp Sabri Efendi

Eyüp Sabri (Hayırlıoğlu) Efendi (1302/1886-1960) 1302/1886 yılında Konya’da dünyaya geldi. Konya’nın köklü ailelerinden Hayırlızadeler’e mensuptur. Soy isimleri de buradan gelir….

Kadir Şeyhzade

Kadir Şeyhzade (Ali Sami Yücesoy) (1879-1960) 1879 yılında Konya’da doğdu. Konya’nın tanınmış, köklü ailelerinden Kadir Şeyhzade Ömer Efendi’nin oğludur. İlk…

Aksekilizade Hüseyin Feyzi Efendi

Aksekilizade Hüseyin Feyzi Efendi (Aksekibilgin) (1307/ 1891 -1960) 1891 yılında Konya’da Hocahabib Mahallesi’nde dünyaya geldi. Büyük Aksekili Mehmet Emin Efendi’nin…

Aksekili Mehmet Emin Efendi

Aksekili Mehmet Emin Efendi (Büyük Aksekili Hoca) (1272/1855-1353/1937) 1855 yılında Akseki’nin Sadıklar Köyü’nde dünyaya geldi. Babası Hüseyin Efendi, dedesi Hatip…

Abdurrahman (Kavun) Efendi

Abdurrahman (Kavun) Efendi (1875-1959) 1875 yılında Konya’da doğdu. Ulemadan Acıdortlu Hacı Yakup Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini müteakip medrese tahsiline başladı….

Alanyalı Hacı Mustafa Efendi

Alanyalı Hacı Mustafa Efendi (1285/1869-1958) 1285/1868 yılında Alanya’da dünyaya geldi. Babası da, Alanya’nın ilim adamlarından İmam-zade Ali Efendi’dir. İlk tahsilini…

Mehmet Arısoy Dede

Mehmet Arısoy Dede (1875 -1957) Mevlâna Dergâhı’nın son mukim dervişi olan Mehmet Arısoy Dede, 1875 yılında Ankara’nın Hacı İvaz Mahallesi’nde…

Şükrü Efendi

Şükrü Efendi (1299/ 1883- 1957) 1299/1883 yılında Konya’nın Türbe Önü’nde Durakfakih Mahallesi’nde doğdu. Anne tarafından da, baba tarafından da asil…

Hacı Abdurrahman Şükrü Efendi

Hacı Abdurrahman Şükrü Efendi (ö: 1296/1879) Yatağanlı Osman Efendi’nin oğlu, Selimiye Camii Baş İmamı Şükrü Efendi’nin dedesidir. Doğum tarihi malum…

Yatağanlı Osman Efendi

Yatağanlı Osman Efendi Muğla’nın Yatağan kazasında doğdu. Doğum ve vefat tarihleri ile kabrinin nerede olduğu bilinmemektedir. Sultan Selim Camii Baş…

Mehmet Muhlis Koner

Mehmet Muhlis Koner (1886 -1957) 17 Mayıs 1886 tarihinde Konya’da doğdu. Babası Rüştü Efendi, annesi Emine Şerife Hanım’dır. Anne tarafından…

Mehmet Hilmi (Kağnıcı) Efendi

Mehmet Hilmi (Kağnıcı) Efendi (1297/1876-1957) 1876 yılında Konya’da doğdu. Konya halkından Kağnıcı Hacı Halil Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini müteakip, Müftü…

Abdullah Atıf Efendi

Abdullah Atıf (Tüzüner) Efendi (1285/1868-1954) Nadir yetişen değerlerimizden birisi olan Abdullah Atıf Efendi, 1285/1868 yılında Konya’da doğdu. Hem baba hem…

Küçükköylü Hacı Ali Rıza Efendi

Küçükköylü Hacı Ali Rıza Efendi (1303/1887-1956) 1303/1887 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlköğrenimini sibyan mektebinde yaptıktan sonra medrese tahsili gördü ve…

Akşehirli Hacı Ahmet Talat (Yeşîlsoy) Efendi

Akşehirli Hacı Ahmet Talat (Yeşîlsoy) Efendi (1273/1877-1956) 1877 yılında Akşehir’in Engil-li köyünde doğdu. Babası Hatipzade Ömer Efendi, annesi Afife Hanım’dır….

Ahırlılı Tevfik (Bilge) Efendi

Ahırlılı Tevfk (Bilge) Efendi (1873-11.8.1956) 1873 yılında Bozkır’ın Ahırlı köyünde (Şimdi kaza) doğdu. İlk tahsilini müteakip, Konya Müftüsü Yal-vaçlı Ömer…

Ali Rıza Kudsi Efendi

Ali Rıza Kudsi Efendi (1880-1956) Hasan Kudsi Efendi’nin oğlu olup, 1880 yılında Konya’da doğdu. Medrese tahsilini Konya’da yaptı ve amcası…

Veled Çelebi

Veled Çelebi (Veled İzbudak) (1273/1869-1953) 1273/1869 yılında Konya’da doğdu. Konya Vilayeti Halkiyat ve Halsiyatı’nda doğum tarihi 1273/1856 olarak verilir. Babası…

Hacı Lokman Efendi

Ilgın Müftüsü Hacı Lokman (Beştav) Efendi (1285/1868-1944) 1285/1868 yılında Kafasya’da doğdu. Babası Hacı Bey Efendi’dir. Eski Elektrik İşletme Muhasebecisi Mehmet…

Mehmet Hulusi Bolay

Mehmet Hulusi Bolay (1917-1977) 28.1. 1917 tarihinde Konya’da doğdu. Müderris Hacı İsa Efendi’nin oğludur. İlk, orta ve lise tahsilini tamamladıktan…

Hacı İsa Ruhi Bolay

Hacı İsa Ruhi Bolay (1297/1881-1374/1954) Mehmet Hulusi Efendi’nin büyük oğludur. 1297/1881 yılında Konya’da dünyaya geldi. (Nüfus kayıtlarına göre doğum tarihi…

Bolaylı Mehmet Hulusi Efendi

Bolaylı Hocalar Mehmet Hulusi Efendi (1260/1844-1323/1907) Daha önce hayatı hakkında bilgi verdiğimiz Büyük Hacı İsa Efendi’nin büyük oğludur. 1260/1844-5 yılında…

Kaplanzade Hacı Osman Efendi

Kaplanzade Hacı Osman Efendi (1286/1869-1955) 1286/1869 yılında Konya’da dünyaya geldi. Kaplanzade Hüseyin Efendi’nin oğludur. Küçük yaşlarında hafız oldu, daha sonra…

Mehmet Tahir (Elliiki) Efendi

Mehmet Tahir (Elliiki) Efendi (1894-1955) 1894 yılında Konya’da doğdu. Eşraftan Attar İsmail Efendi’nin büyük oğludur. Dokuz yaşlarında iken hıfzını tamamladı….

Karaviranlı İbrahim Efendi

Karaviranlı İbrahim Efendi (1290/1873-1955) 1290/1873 yılında Seydişehir’in Ortakaraviran kasabasında dünyaya geldi. Mehmet Efendi adında bir zatın oğludur. İlk tahsilini köyünde…

Postalcızade Hacı Abdürrahim Efendi

Postalcızade Hacı Abdürrahim Efendi (1290/ 1 873 – 1954) 1293/1877 yılında Konya’da dünyaya geldi. Şeyhü’l-Kurra unvanıyla anıldı. Tahsili hakkında fazla…

Parlakzade Halis Rıza Efendi

Parlakzade Halis Rıza Efendi (1 885 -1956) 1885 yılında Konya’da doğdu. Konya’nın tanınmış âlimlerinden Parlak Hacı Ahmet Efendi’nin oğludur. İlk…

Veli Sabri Efendi

Veli Sabri (Uyar) Efendi (1 874 -1 95 4) Veli Sabri Uyar, 1890/1874 yılında Konya’da doğdu. Babası Sofuzade Veli Efendi,…

Hamdizade Hacı Ragıp Efendi

Hamdizade Hacı Ragıp (Atademir) Efendi (1292/1876-1953) Hacı Rağıp Efendi, Konya’nın köklü ailelerinden Kadı Salihoğulları’ndan Mehmet Ali Bey’in neslinden, Hacı Halife…

Fahri (Kulu) Efendi

Fahri (Kulu) Efendi (1297/ 1880 -1950) Hadim’in Taşkent ilçesinde dünyaya geldi. Babası değerli ilim adamlarımızdan, Vehbi Çelik Hoca’nın da hocası…

Hadimli Said Yılmaz Efendi

Hadimli Said Yılmaz Efendi (1288/1871-1949) 1288/1871 yılında Hadim’de dünyaya geldi. Babası Hadim ulemasının ileri gelenlerinden Büyük Mehmet Efendi’dir. İlk ve…

Hacı Haydar Efendi

Hacı Haydar Efendi (1280/1863-1949) Aslen Beyşehir Sarıkeçili aşiretinden olan Haydar Efendi, Bek-taşzade Mustafa Efendi’nin torunu, ulemadan İdris Efendi’nin oğludur. 1280/1863…

Hadimli Mehmet Vehbi Çelik

Hadimli Mehmet Vehbi Çelik (1862-1949) Tahsil hayatı ve müderrisliği: 1862 yılında Konya’nın Hadim kazası Kongul köyünde dünyaya geldi. Ulemadan Çelik…

Bardaslı Hasan Efendi

Bardaslı Hasan Efendi (1286/1869-1946) 1286/1869 yılında Güneysınır ilçesinin Bardas Kasabası’nda (Alanö-nü) dünyaya geldi. Babası, dönemi¬nin ileri gelenlerinden Deli İbrahim Ağa’dır….

Alaybeyi Ahmet Efendi

Alaybeyi Ahmet Efendi (1869-1945) 01.07.1869 yılında Konya’da doğdu. Aley-beyi ailesine mensuptur. Babası Hüseyin Efendi, annesi Fatma Hanım’dır. Ahmet Efendi Konya’nın…

Sıdkızade Ali Rıza (Bilgin) Efendi

Sıdkızade Ali Rıza (Bilgin) Efendi (1873-1945) 1289 H. 1873 M. yılında Konya’da doğdu. Ulemadan İnliceli Mustafa Sıdkı Efendi’nin oğludur. İlk…

Sarı Ali Efendi (Ali Avni Uz)

Sarı Ali Efendi (Ali Avni Uz) (1874-1943) 1874 yılında Konya’da, Kalecik Mahallesi’nde doğdu. Babası Mehmet Feyzi Efendi’dir. İlk tahsilini Altınçeşme…

Abdülkadir Erdoğan

Abdülkadir Erdoğan (1294/1879-1944) 1879 yılında Konya’da doğdu. Konya’nın köklü ailelerinden Hamdi-zade Hacı Ali Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini mahalle mektebinde tamamladıktan…

Abdullah Fevzi (Tanrıkulu) Efendi

Bozkırlı Abdullah Fevzi (Tanrıkulu) Efendi (1299/1883-1943) 1299/1883 yılında Bozkır’ın Hocaköy’de dünyaya geldi. Babası Yusuf Efendi, annesi Fatma Hanım’dır. İlköğrenimini köyde…

Mehmet Arif Bey (Topçuzade)

Mehmet Arif Bey (Topçuzade) (1287/1871-1942) Nadir yetişen değerlerimizden birisi olan Mehmet Arif Bey, 1287/1871 yılında Konya’da Şems-i Tebrizî Mahallesi’nde doğdu….

Hafız Ali Murtaza Efendi (Saçlı Hoca)

Hafız Ali Murtaza Efendi (Saçlı Hoca) (1299/1883-1942) Babası Yusuf Efendi, Ruslar’ın Kırım’ı işgali üzerine, ailesini alarak Türkiye’ye iltica eden Kırım…

Abdülaziz Mecdi Efendi

Abdülaziz Mecdi Efendi (Balıkesir Milletvekili Abdülaziz Mecdi Tolun) (1865-1941) 1865 yılında Balıkesir’in Okçular Mahallesi’nde dünyaya geldi, babası Hafız Hasan Efendi’dir….

Cebbarzade Ahmet Şükrü Efendi

Cebbarzade Ahmet Şükrü Efendi (1292/1877-1941) 1297/1877 yılında Konya’nın Hocahabib Mahallesi’nde dünyaya geldi. Babası Buharalı Attar Hacı Abdülcebbar Efendi’dir. İlk tahsilini…

Dülgerzade Mevlüt Efendi

Dülgerzade Mevlüt (Bilici) Efendi (1292/1875-1941) 1292/1875 yılında Konya’da dünyaya geldi. Dülger Mehmet Usta’nın oğludur. Babasının mesleğine izafetle “Dülgerzâde” denilmiştir. İlk…

Aladağlı Mehmet Efendi

Aladağlı Mehmet Efendi (1269/1853-1940) 1269/1853 yılında Karaman’ın Akçaalan köyünde dünyaya geldi. İlk tahsilini köyünde yaptıktan sonra, Konya’ya geldi ve Konya…

Muhaddiszade Hasan Efendi

Muhaddiszade Hasan Efendi (1288/1871-1940) 1288/1871 yılında Konya’da doğdu. Konya’nın ünlü bilginlerinden muhaddis ve müderris Mehmet Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini müteakip,…

Sofuzade Hasan Efendi

Sofuzade Hasan Efendi (1286/1869-1940) 1286/1869 yılında Konya’nın Araplar Mahallesi’nde dünyaya geldi. Babası çiftçilikle iştigal eden Mehmet Ali Ağa’dır. İlk tahsilini…

Hadimli Eyüp Necati Efendi

Hadimli Eyüp Necati (Perhiz) Efendi (1872-15. 9. 1940) 1872 yılında Taşkent (Pirler-kondu) ilçesinde doğdu. İlk ve rüştiye tahsilinden sonra Şam…

Gevrakîzâde Hacı Vehbi Efendi

Gevrakîzâde Hacı Vehbi Efendi (ö. 1939) Konya’da doğdu. Konya müftülerinden Hacı Abdülkadir Efendi’nin oğludur, ilk tahsilini müteakip medrese tahsilini babasından…

Abdullah Vahdi Efendi

Abdullah Vahdi (Alanya) Efendi (1890-1948) 1890 yılında Konya Kerim-dede Çeşme Mahallesi’nde doğdu. Babası Ziyaeddin Efendi, annesi Ha-fize Hanımdır. İlk tahsilini…

Alanyalı Ziyaeddin Efendi

Alanyalı Ziyaeddin (Alanya) Efendi (1859-1938) Alanyalı Hafız Hüseyin Efendi’nin oğlu olan Ziyaeddin Efendi, nüfus kayıtlarına göre, 1.7. 1859 tarihinde Konya’da…

Ermenekli Hasan Rüştü

Ermenekli Hasan Rüştü (1285/1869-1937) 1869 yılında Ermenek’de dünyaya geldi. İlk tahsilini mahalle mektebinde tamamladıktan sonra, memleketinde Tol Medresesi’ne devam etti….

Ağazade Ali Rıza Efendi

Ağazade Ali Rıza Efendi (1281/1864-1937) 1281/1864 yılında Konya’da Civar Mahallesi’nde doğdu. Ağaza-de Ahmet Efendi’nin oğlu, Koç Bekir Ağa’nın torunudur. Sıbyan…

Detseli Mehmet Feyzi Efendi

Detseli Mehmet Feyzi Efendi (ö. 1935) Konya’nın Detse köyünde dünyaya geldi. Doğum tarihi bilinmemektedir. İlk tahsilini İnlice köyünde yaptıktan sonra…

Malatyalı Ali Efendi

Malatyalı Ali Efendi (ö. 1935) Konya’da Malatyalı Ali Efendi, Kürt Ali Efendi namıyla tanınan bu büyük âlim, Malatya’da İzol kasabasında…

Çatalîzâde Hafız Ahmet (Uğurlu) Efendi

Çatalîzâde Hafız Ahmet (Uğurlu) Efendi (ö. 1941) Konya’da dünyaya gelen Hafız Ahmet Efendi, Mehmet Şakir Efendi’nin küçük kardeşidir. İlk tahsilini…

Çatalîzâde Hacı Mehmet Efendi

Çatalîzâde Hacı Mehmet Efendi (1 269/ 1 85 3-1934) 1272/1856 yılında Konya’da dünyaya gelen Hacı Mehmet Şakir Efendi’nin tahsilini kimlerden…

Yağcızade Hacı Mustafa Feyzi Efendi

Yağcızade Hacı Mustafa Feyzi Efendi (1303/1886-1935) 1303 H. 1886 M. yılında Konya’da dünyaya geldi. Mehmet Tevfik Efendi’nin oğludur. İlköğrenimini mahallesindeki…

Derbentli Parmaksız Mehmet Efendi

Derbentli Parmaksız Mehmet Efendi (1269/1853 -1933) Derbent’de doğdu. Köy mektebinde okuduktan ve hafız olduktan sonra Konya’ya geldi ve Konya’da Özdemirî…

Enes Efendi

Enes Efendi (1282/1885-1352/1933) Konya’nın Başara köyünde 1885 yılında dünyaya geldi. Osman Efendi adında bir zatın oğludur. İlk tahsilini köyünde tamamladıktan…

Filibeli Hüseyin Sıdkı Dede

Filibeli Hüseyin Sıdkı Dede (1239/1824-H 1352/1933) Aslen Filibeli olan Sıtkı Dede, 1824 yılında Filibe’de doğdu. İlk tahsili ile medrese tahsilini…

Ağrıslızâde Tevfik Efendi

Ağrıslızâde Tevfk Efendi (1297/1880-1932) 1297/1880 yılında Konya’da doğdu. Ulemadan molla-i Atik (Mevlâna) Medresesi müderrisi Ağrıslı Mustafa Efendi’nin oğludur. İlköğrenimini babasında…

Hadimli Mustafa Hilmi Efendi

Hadimli Mustafa Hilmi Efendi (1261/1845-1930) 1275/1858 yılında Taşkent ilçesinde doğdu. Babası çiftçilikle uğraşan Hüseyin Efendi’dir. İlk tahsilini doğduğu yerde yapan…

Musa Kazım (Onar) Efendi

Musa Kazım (Onar) Efendi (1881-1930) Musa Kazım Efendi, 1881 yılında Hadim’in Aşağı Hadim Mahallesi’nde doğdu. Musa Hocazade Ahmet Efendi’nin oğludur….

Ermenekli Mehmet Feyzi Efendi

Ermenekli Mehmet Feyzi Efendi (1264/1848-1929) 1264/1848 yılında Ermenek’de dünyaya geldi. Kazanın ileri gelenlerinden Mustafa Paşazade Hacı Ahmet Efendi’nin büyük oğludur….

Aheveynzade Mustafa Efendi

Aheveynzade Mustafa Efendi (1 864 -1931) 1864 yılında Konya’da dünyaya geldi. Aslen Çukurçimen köyündendir. Aheveynzâde Mehmet Efendi’nin ağabeyidir, ilk tahsilini…

Aheveynzade Mehmet Vehbi Efendi

Aheveynzade Mehmet Vehbi Efendi (1869-1928) Aslen Çukurçimen köyünden olan Mehmet Vehbi Efendi, 1869 yılında adı geçen köyde doğdu. İlk tahsilini…

Aheveynzade Ali Efendi

Aheveynzade Ali Efendi (ö.1891) Konya’nın Çukur çimen köyünde doğdu. Doğum tarihi ve kimlerde okuduğu bilinmemektedir. Aheveynzade Mustafa ve Mehmet Vehbi…

Aksekili Abdullah Hilmi

Aksekili Abdullah Hilmi (Küçük Aksekili Hoca) (1286/1869-1344/1925) 1286 H. / 1869-70 M. yılında Akseki’nin Sadıklar Köyünde doğdu. Babası Hacı İbrahim Efendi,…

Cihanbeylili Mehmet Emin Efendi

Cihanbeylili Mehmet Emin Efendi (1272/1855-1340/1924) 1272 H. 1855 M. yılında Cihanbey-li’nin Çeltik köyünde dünyaya geldi. Babası, çifçilik yapan Ali Ağa…

Mehmet Fahri Efendi

Mehmet Fahri Efendi (1288/1871-1340/1924) 1871 yılında Konya’nın Sırçalı Mescid Mahallesi’nde doğdu. Ali Efendi’nin oğludur. İlkokul ve Rüştiye mektebini bitirdikten sonra,…

Yörük Hacı Şükrü Efendi

Yörük Hacı Şükrü Efendi (1278/1861-1340/1924) 1278/1861 yılında Ilgın’ın Şuhud Köyü’nde doğdu. Babası da o köyün hatibi olan Hacı Osman Efendi’dir….

Ağrıslı Mustafa Efendi

Ağrıslı Mustafa Efendi (ö. 1328/1910) Konya-Meram’a bağlı Ağrıs (Sağlık) Köyü’nde doğdu. İlk tahsilini köyünde tamamladıktan sonra, Konya’ya geldi ve Molla…

Kadızade Ömer Sadık Efendi

Kadızade Ömer Sadık Efendi (1847-1930) 1847 yılında Konya’da doğdu. Babası Ka-dızade Ahmet Efendi’dir. Zamanının tanınmış âlimlerinden tahsilini tamamlayan Ömer Sadık…

Kadızade Mehmet Efendi

Kadızade Mehmet Efendi (1259/1843-1339/1920) 1843 yıllarında Konya’nın Hocahabip Mahallesi’nde Kadılar sokağında dünyaya geldi. Kadı Ahmet Efendi’nin oğlu, Kadızade Ömer Sadık…

Hadimli Hüseyin Hamid Efendi

Hadimli Hüseyin Hamid Efendi (d.1273/1856- ö. ?) 1272/1876 yılında Hadim’de dünyaya geldi. Babası Seyyid Mehmet Emin Efendi’dir. Babası tarafından Abdülkadir…

Dereli Abdullah Efendi

Dereli Abdullah Efendi (ö. 1337 R./1921) Meram Dere’de dünyaya geldi. Doğum tarihi malum değildir. İlk tahsilini müteakip Konya’da Abdülbasr Efendi…

Mustafa Fikri Efendi

Mustafa Fikri Efendi (1281/1864-1337/1921) 1381/1864 yılında Konya’da doğdu. Saraç-zadeAbdülgani Efendi’nin oğludur. Ayan Beyzade adıyla anıldı. İlk tahsilini müteakip medrese tahsili…

Akşehirli Mustafa Lütfü

Akşehirli Mustafa Lütfü (ö.1335/1920) 1281/1865 yılında Akşehir’de doğdu. Akşehir Müftüsü Harputîzade Ömer Efendi’nin (ö.1306) oğludur. Dedesi de Müftü İbrahim Efendi’dir….

Topçuzade İsmail Hakkı Efendi

Topçuzade İsmail Hakkı Efendi (ö.1335/1919) Konya’nın Şems Mahallesi’nde dünyaya geldi. Doğum tarihi malum değildir. Topçu Arif Efendi’nin oğludur. Büyük deha…

Ahmet Nuri Efendi

Beyşehirli Ahmet Nuri Efendi (1266/1850-1337/1919) Beyşehir Davgana (Doğanbey) da 1266/1850 yılında dünyaya geldi. Köy mekteb muallimi Ahmet Sabri Efendi’nin oğludur….

Mahmut Esat Efendi

Seydişehirli Mahmut Esat Efendi (1274/ 1856 -1917) 1274 H. 1856 M. tarihinde, Seydişehir’de dünyaya geldi. Seydişehir’in ileri gelen ailelerinden Çopur…

Sivaslı Ali Kemâlî Efendi

Sivaslı Ali Kemâlî Efendi (1853/1920) 1853 yılında Sivas’ın Gemerek bucağında doğan Ali Kemâlî Efendi, Bostancı oğullarından Müderris Ömer Efendi’nin oğludur….

Ayaşlı Sakir Efendi

Ayaşlı Sakir Efendi (1871/ 1917) H. 1288, M. 1871 yılında Ankara’ nın Ayaş kazasında Dervişi-mam Mahallesi’nde doğdu. Nazif Efendi’nin oğludur….

Tavaslı Hacı Osman Efendi

Tavaslı Hacı Osman Efendi (1248/1832-1332/1916) 1248/1832 yılında Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer köyünde dünyaya geldi. Mehmet Efendi adında bir zatın…

Ağazade Bekir Sami Efendi

Ağazade Bekir Sami Efendi (1843 – 1916) Koç Bekir Ağa torunlarından olan Bekir Sami Efendi, 1843 yılında Konya’da doğdu. Ahmet…

Nuzumlalı Zade Hacı Mustafa Efendi

Nuzumlalı Zade Hacı Mustafa Efendi (1285/1868-1931) 1285/1868 yılında Konya’nın Hoşhavan Saatçi Mahallesi’nde dünyaya geldi. Babası, Mecidiye Medresesi müderrisi Nuzumlalı Hacı…

Nuzumlalı Hacı Hüseyin Efendi

Nuzumlalı Hacı Hüseyin Efendi (ö. 1908) Seydişehir’in Nuzumla köyünde doğdu. Mehmet Efendi adında bir zatın oğludur. İlk tahsilini köyünde tamamladı….

Gilisralı Zade Hacı Tahir Efendi

Gilisralı Zade Hacı Tahir Efendi (1279/1862-1945) Konya’da doğdu. Gilisralı Hacı Osman Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini Konya’da ve babasından yaptıktan sonra,…

Gilisralızade Ali Efendi

Gilisralızade Ali Efendi (Takva Efendi) (1276/1859-1936) Konya’da doğdu. Konya âlimlerinden Gilisralı Hacı Osman Efendi’nin oğlu, Hacı Tahir Efendi’nin de ağabeyidir….

Gilisralı Hacı Osman

Gilisralı Hacı Osman (ö. 1313/1897) Konya’nın Gilisra Köyünde dünyaya geldi. Babası İsmail Efendi’dir. O zamanlar Gilisra’ya bağlı köylerin ağası durumunda…

Şeyhzade Ahmet Ziya Efendi

Şeyhzade Ahmet Ziya Efendi (1877/1925) Şeyh Muhammed Bahaüd-din Efendi’nin küçük oğludur. 1877 yılında Konya’da doğdu. Son asırda İslâm âleminde yetişen…

Muhammed Rıfat Efendi

Muhammed Rıfat Efendi (1872/1920) Muhammed Bahaüddin Efendi’ nin ikinci oğludur. 1872 yılında Konya’da doğdu. Tahsilini babasından, Ebu Bekir Sami Paşa…

Muhammed Zeynelâbidin Efendi

Muhammed Zeynelâbidin Efendi (1866-1940) Memiş Efendi’nin torunu, Şeyh Muhammed Bahaüddin Efendi’nin en büyük oğludur. 1866 yılında Konya’da doğdu. Tahsilini Konya…

Hasan Kudsi Efendi

Hasan Kudsi Efendi (1847-1921) Memiş Efendi’nin Emine Hanım’dan olan en küçük oğludur. 1847 yılında doğdu. İlk tahsilini mahalle mektebinde tamamladıktan…

Şeyh Halid Efendi

Şeyh Halid Efendi (1257/1841-1327/1909) Muhammed Kudsi (Memiş) Efendi’nin eşi Emiş Hanım’dan olan oğlu Şeyh Halit Efendi, 1257/1841 yılında Hoca köy’de…

Şeyh Muhammed Efendi

Şeyh Muhammed Efendi (1247/1831-1324/1906) Kutbü’l-ârifin, kıdbetü’l-vasüîn Şeyh Muhammed Bahaüddin Efendi, 1250/1831 yılında Karacahisar Köyü’nde doğdu. Babası ile birlikte Hocaköy’e hicret…

Memiş Efendi’nin Ve Torunları

Memiş Efendi’nin Ve Torunları Büyük âlim ve mana sultanlarından Memiş Efendi’nin çocukları ve torunlarından memleket ilim ve irfanına hizmet eden,…

Mehmet Efendi (Bülbül Hoca)

Müsevvit Mehmet Efendi (Bülbül Hoca) (1305/1889-1954) 1305 R. 1889 Miladi yılında Beyşehir’in Doğanbey nahiyesinde dünyaya geldi. Babası çiftçilik yapan, Ali…

Bergamalı Hacı Hasan Efendi

Müsevvit Bergamalı Hacı Hasan Efendi (1284/1867-1940) 1284 H.-1867 M. yılında Bergama ilçesinin Tekeli köyünde doğdu. Tekeli Aşireti’ne mensuptur. İlk tahsilini…

Sarı Müsevvit Mehmet Efendi

Sarı Müsevvit Mehmet Efendi (ö. 1338/1920) Bozkır Kazasının Geres köyünde dünyaya geldi. İlk tahsilini köy mahalle mektebinde tamamladıktan sonra, Konya’ya…

Kürt Hacı Halil Efendi

Müsevvit Kürt Hacı Halil Efendi (ö. 1339/1920) Aslen Harputlu’dur. Hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir. Harput’dan Kayseri’ye giderek orada ulemadan Hacı Torun…

Sofuzade Hacı Hasan Efendi

Müsevvit Sofuzade Hacı Hasan Efendi (ö. 1309/1891) Abditolu köyünde Sofu Oğullarından Hüseyin Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini Şeyh Ulema Sıbyan Mektebi’nde…

Mustafa Fehmi Efendi

Müsevvit Mustafa Fehmi Efendi (Kör Müsevvit) (ö. 1270/1854) Ereğli’de dünyaya gelen Mustafa Fehmi Efendi’nin hangi tarihte doğduğunu ve kimlerden icazet…

Müsevvit Ali Efendi

Müsevvit Ali Efendi (Ö. 1248/1832) Doğum tarihi bilinmemektedir. Zamanının meşhur âlimlerinden okudu ve icazet aldı. Fıkıh ilmindeki geniş malumatından dolayı…

Müsevvit İbrahim Efendi

Müsevvit İbrahim Efendi (Ö. 1199/1785) Hakkında fazla malumat bulunmayan İbrahim Efendi’nin hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir. Bilgili bir insan olan İbrahim…

Kadınhanlı Ali Rıza Efendi

Müftü Kadınhanlı Ali Rıza Efendi (1274/1857-1931) Meşhur Kadınhanlı Hacı Hüseyin Efendi’nin oğludur 1274/1857 yılında dünyaya geldi. Tahsilini babasından tamamlayarak icazet…

Müftü Aladağlı Hacı Ahmet Rüştü Efendi

Müftü Aladağlı Hacı Ahmet Rüştü Efendi (ö. 1910) “Aladağlı Hoca” veya “Hocazade” namıyla maruftur. Sarı Hafız Süleyman ile Kadınhanlı Müftü…

Müftü Gevrakî Hacı Abdülkadir Efendi

Müftü Gevrakî Hacı Abdülkadir Efendi (1 831/ 19 03) 1831 yılında Konya’da doğdu. Köklü bir aileye mensuptur. Babası da ünlü…

Hafızzade Abdürrahim Efendi

Müftü Kara Hafızzade Abdürrahim Efendi (1828-1896) Konya’mızın yetiştirmiş olduğu değerli müderris ve müftülerimizden birisi de Abdürrahim Efendi’dir. 1828 yılında Konya’da…

Arıcızade Hacı Hüseyin Feyzi Efendi

Müftü Kadınhanlı Arıcızade Hacı Hüseyin Feyzi Efendi (1239/1823-1312/1894) Konya’mızın en ünlü müftü ve bilginlerinden birisi olan Hüseyin Efendi, 1239 H….

Abdullah Vahdi Efendi

Müftü Abdullah Vahdi Efendi (Müsevvitzade) (ö. 1302 R./1886) Müsevvidzade Abdullah Vahdi Efendi diye anılır. Konya Ereğli’sinde doğdu. Kör Müsev-vid namıyla…

Kafalızade Mehmet Said Efendi

Müftü Kafalızade Mehmet Said Efendi (1226/1810-1291/1874) 1226 H. 1810 M. yılında Ermenek’de doğdu. Babası Mustafa, dedesi ise Süleyman Efendilerdir. Oğuzhan…

Hafızzade Hacı Mustafa Muhtar Efendi

Müftü Kara Hafızzade Hacı Mustafa Muhtar Efendi (ö.1287/ 1870) Konya’nın tanınmış ve köklü ailelerinden birine mensup olan Hacı Mustafa Efendinin…

Gezlevili Hacı Ahmet Efendi

Müftü Gezlevili Hacı Ahmet Efendi (ö. 1265-66/1849-50) Hadim’in Korualan (Gezlevi) köyünde 1201 H. 1789 M. yılında doğdu. İlk tahsilini Hadim’de…

Abdülehad Mehmet Efendi

Müftü Abdülehad Mehmet Efendi (ö.1264/1848) Aksaray’ın Eskil köyünde doğan Abdü-lehad Efendi, ilk tahsilini memleketinde yaptıktan, sonra Aksaray’a gitti. Orada zamanın…

Şehit Ahmet Efendi

Müftü Şehit Ahmet Efendi (ö. 1248 H./1832 M.) Hadim’de doğdu. Büyük Hâdimî Hoca’nın oğlu, Sarı Müftü namıyla maruf Abdullah Efendi’nin…

Bağlıcalıoğlu Hacı İbrahim Efendi

Müftü Bağlıcalıoğlu Hacı İbrahim Efendi (ö. 1243/1827) Aksaray’ın Eşmekaya ve Eskil köyleri arasında küçük bir köy olan Bağlıca’da dünyaya geldi….

Seyyit Mehmet Efendi

Müftü Eşenlerli Seyyit Mehmet Efendi Konya Müftüsü Eşenlerli Seyyid Ahmet Efendi’nin oğludur. Bütün İslâmi ilimleri babası Ahmet Efendi ile amcası…

Seyyid Abdurrahman Efendi

Köse Müftü Eşenlerli Seyyid Abdurrahman Efendi (ö. 1231/1816 ) Hadim’in yetiştirdiği çok değerli ilim adamlarımızdan birisidir. Babası ulemadan Seyyid Mehmet…

Eşenlerli Seyyid Efendi

Müftü Eşenlerli Seyyid Efendi Seyyid Mehmet Efendi’nin büyük oğlu ve meşhur Köse Müftü namıyla maruf Abdurrahman Efendi’nin ağabeyidir. İlk tahsilini…

İsa Mahir Efendi

Müftü İsa Mahir Efendi Konya’da doğdu. Babası Alâeddin Cami Hatibi Mehmet Efendi’dir. Mehmet Efendi de Konya’nın tanınmış âlimlerindendir. İsa Efendi’nin…

Hacı İbrahim Efendi

Müftü Hacı İbrahim Efendi (ö. 1177 H./1763 M.) Nakıbü’l-Hac İbrahim Efendi, Konya’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ahmet Fa-kıh Mahallesi’nde bir…

Kara Halil Efendi

Müftü Kara Halil Efendi (ö.1170/1756) Aslen Akviranlı olan Kara Halil Efendi’nin hangi tarihte doğduğu ve kimlerde okuduğu bilinmemektedir. Genç yaşlarında…

Seyyid Ahmet Efendi

Müftü Seyyid Ahmet Efendi (ö. 1109/1697) Konya’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. İlk tahsilini müteakip medrese tahsiline başladı ve zamanın hocalarından…

Nuh Efendi

Müftü Nuh Efendi (ö. 1070 H./1659 M.) Amasya’da doğdu. Hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir. Babası da ulemadan Mustafa Efendi’dir. Tahsilini babasından…

Zekeriyya Efendi

Müftü Zekeriyya Efendi (ö. 1016 H./1607 M.) Asrının değerli âlimlerinden olan Zekeriy-ya Efendi’nin nereli olduğu ve hangi tarihte doğduğu malum…

Ali (Uca) Efendi

Silleli Ali (Uca) Efendi (1318/1902-1976) 1318/1902 yılında Konya’nın Sille Nahiyesi’nde doğdu. İlk tahsilini Silleli Hacı Şaban Efendi’de gördükten sonra, Konya’da…

Hacı Şaban Efendi

Silleli Hacı Şaban Efendi (1282/1865-1363/1947) 1282/1865 yılında Sille’nin Orta Mahallesi’nde doğdu. Sille’nin âlim ve hattatlarından Hacı İbrahim Faik Efendi’nin oğludur….

Mustafa Efendi (Büyük Hoca)

Silleli Mustafa Efendi (Büyük Hoca) (1279/1862-1928) 1279/1862 yılında Sille’de doğdu. Babası İsmail Nazifî Efendi, annesi Hacı Şerife Hanım’dır. Tahsilini tamamen…

Musa Kazım Efendi

Silleli Musa Kazım Efendi (ö.1354/1916) Ulemadan Hacı Hafız Mehmet Efendi’nin büyük oğludur. Sille’de doğdu. İlk tahsilini bitirdikten sonra, medrese tahsiline…

Osman Hamdi Efendi

Silleli Osman Hamdi Efendi (1260/1844-1323/1907) 1260/1844 yılında Sille’de doğdu. Ahmet Şükrü Dede’nin oğlu ve Osman Haki Dede’nin torunudur. Babası gibi…

İmam Ali Oğlu Mustafa Efendi

Şeyhü’l-Hattatîn İmam Ali Oğlu Mustafa Efendi (ö.1325/1907) Sille’nin Orta Mahallesi’nde doğdu. İmam Ali Efendi’nin oğludur. Sıbyan mektebinde okuduktan sonra medrese…

Hafız Mehmet Feyzi Efendi

Silleli Hafız Mehmet Feyzi Efendi (ö. 1311/1895) Sille’de doğdu. Babası Hacı Süleyman Efendi’dir. İlk tahsilini mütakip hafız-ı Kur’an olduktan sonra,…

Hacı İsmail Nazifî

Hacı İsmail Nazifî (1233/1818-1305/1889) Adı İsmail, mahlası Nazifî olan, İsmail Efendi, 1233/1818 yılında Sille’de doğdu. Babası testici Ali Usta’dır. Kayseri’de…

Hacı Hafız Mehmet Efendi

Hacı Hafız Mehmet Efendi (ö. 1288/1871) Sille’de doğdu. Doğum tarihi malum değildir. Büyük Ali Efendi’nin oğludur. Sıbyan mektebini bitirdikten sonra…

Ahmet Şükrü Dede

Silleli Ahmet Şükrü Dede (ö.127 7/1860) Sille’de doğdu. Hattat Osman Haki Dede’nin oğludur. Hattatlığı babasından öğrendi. İstinsah ettiği Hafız Divanı’nı…

Osman Hâki Dede

Silleli Osman Hâki Dede (1210/1795-1252/1836) 1210/1765 yılında Sille’de doğdu. Babası Kadıoğullarından Üsküp kadılığında da bulunan Ali Rüştü Efendi’dir. îlk tahsilini…

Büyük Ali Efendi

Silleli Büyük Ali Efendi (1189/1776-1243/1828) 1189/1776 yılında Sille’de doğdu. Babası Süleyman Efendi’dir. Küçük yaşlarda 1800 yılında Tokat’a gitti. On-on bir…

Mehmet Şükrü Efendi

Silleli Mehmet Şükrü Efendi (ö. 1225/1810) Sille’de doğdu. Babası hattat Halil Efendi’dir. Sille medreselerinde okudu. İcazet aldıktan sonra İstanbul’a giderek…

Hacı Emin Efendi

Hacı Emin Efendi (1299/1882-1331/1915) 1299/1882 yılında Konya’nın Kurbucedid Mahallesi’nde dünyaya geldi. Babası, Bezircizade Hacı Ali Efendi’dir. İlk tahsilini mahalle mektebinde…

Aladağlı Hacı Mustafa Efendi

Aladağlı Hacı Mustafa Efendi (ö. 1331/1915) Hadim/Aladağ’da doğan Mustafa Efendi, ilk tahsilini mahalle mektebinde aldıktan sonra medrese öğrenimini de Akşehir’de…

Haşim Efendi

Haşim Efendi (1841-1915) Aslen, Meram İlçesi içinde Yatağan köyünde yatır Yatağan Mürsel (15. Yüzyıl) soyundan olup, Konya’da Uluırmak Burhandede Mahallesi’nde…

Saatçi Ali Galip Efendi

Saatçi Ali Galip Efendi (1288/1871-1329/1913) 1288/1871 yılında Şems Mahallesi’nde doğdu. Konya’da köklü ve tanınmış bir aileye mensuptu. Topçuzade İsmail Hakkı…

Keçimuhsineli Hacı Ali Efendi

Keçimuhsineli (Kiçimuhsine) Hacı Ali Efendi (ö.1329/1913 Konya’nın Keçimuhsine köyünde doğdu. İlk tahsilini müteakip, medrese tahsilini Konya Müftüsü Kadınhanlı Hacı Hüseyin…

Hacı Mükremin Efendi

Hacı Mükremin Efendi (ö.1331/1913) Aslen Silifeli’dir. Bütün tahsilini meşhur Sarı Hafız Süleyman Vehbi Efendi’den tamamladı ve icazetini ondan aldı. Kıraat…

İçelli Tahir Efendi

İçelli Tahir Efendi ((1264/1848-1328/1912) 1264/1848 yılında Konya’da Çifte Merdiven Mahallesi Kınacı Sokağında doğdu. Çukur-bağlı Hacı Osman Efendi’nin büyük oğludur. İlk…

Kemterî Hacı Süleyman Efendi

Kemterî Hacı Süleyman Efendi (1254/1839-1330H. /1912M.) 1254 H. 1838 M. yılında Konya’da doğdu. Kerimdede Mahallesi halkından Hacı İsa Efendi’nin oğludur….

Keçecizade Ahmet Rüştü Efendi

Keçecizade Ahmet Rüştü Efendi (ö. 1327/1911) Konya’da doğdu. Doğum tarihi malum değildir. Araplarlı Rüştiye Mektebi muallimi ulemadan Hacı Osman Nuri…

Şeyh Fazıl Hüseyin Söylemez

Şeyh Fazıl Hüseyin Söylemez (ö.1328/1910) Hindistan’ın Allahâbat bölgesinde, Ahmet Por Serâme köyünde dünyaya geldi. Cevher Ali Kalender adında bir zatın…

Dülgerzade Ahmet Efendi

Dülgerzade Ahmet Efendi (1255/1839-1325/1909) 1255 H. 1839 M. yılında Konya’nın Kabasakal Mahallesi’nde doğdu. Dülger Memiş Usta’nın oğludur. İlk tahsilini tamamladıktan…

Çimili Hacı Ahmet Efendi

Büyük Çimili Hacı Ahmet Efendi (ö. 1326/1908) Akseki ilçesine bağlı Çimi köyünde doğdu. İlk tahsilini köyünde tamamladıktan sonra Konya’ya geldi,…

Mehmet Nuri Efendi

Hadimli Mehmet Nuri Efendi (ö.1324/1908) Taşkent ilçesinde doğdu. Hacıveliler ailesine mensuptur. İlk tahsilini memleketinde yapan Mehmet Nuri Efendi, medrese tahsilini…

Alâeddin Konevî

Alâeddin Konevî (1854/ 1910) 1270/ H. 1854 M. yılında Konya’da doğdu. Fıkıh, kelâm, tefsir ve usulde zamanının büyük âlimlerindendi. İlk…

Abdurrahman Efendi

Selimiye İmamı Hacı Abdurrahman Efendi (1257/1841-1323/1905) 1257/1841 yılında Konya’da doğdu. İlk tahsilini bitirdikten sonra, meşhur İçelli Mehmet Sadık Efendi ile…

Çopur Kadı Hacı Ali Efendi

Çopur Kadı Hacı Ali Efendi (1260/1844-1324/1908) 1260/1884 yılında Konya’da Ahmet Fakih Mahallesi’nde dünyaya geldi. Ekincioğulları’ndan Seyit Ahmet Bey’in büyük oğludur….

Başaralızade Rasim Efendi

Başaralızade Rasim Efendi (1843 – 1907) 1843 yılında Konya’da Hocahabib Mahallesi’nde dünyaya geldi. Meşhur ulema ve hattatlarımızdan Başaralızade İbrahim Hakkı…

Kızılviranlı Seyyid Efendi

Kızılviranlı Seyyid Efendi (1259/1843-1322/1906) 1259/1843 yılında Konya’ya bağlı Kızılviran bucağında doğdu. Babası Emir Ali Oğullarından İbrahim Efendi’dir. İlk tahsilini nahiye…

Hamzazade Hacı Osman Efendi

Hamzazade Hacı Osman Efendi (13 21/ 19 05) Konya’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Konya’nın ileri gelen âlimlerinden Hamza Efendi’nin oğludur….

Hacı Behçet Efendi

Hacı Behçet Efendi (1275/1858-1345/1926) 1275/1858 yılında, Konya’nın Ovaloğlu Mahallesi’nde doğdu. Ba¬bası ulemadan Müsevidzade den¬mekle maruf Hacı Adil Efendi’dir. Zari Efendi’nin…

Mehmet Zârî Efendi

Mehmet Zârî Efendi d.1402 – (1856-1904) 1855-1856 yıllarında Konya’nın Ovaloğlu Mahallesi’nde dünyaya geldi. Asıl adı Mehmet, mahlası Zari’dir. Kör Müsevvid…

Sultan Hoca (Mehmet Emin Efendi)

Sultan Hoca (Mehmet Emin Efendi) (ö.1320/1904) Yatağan köyünde metfun Yatağan Mür-sel soyundandır. Konya’da Uluırmak Burhande-de Mahallesi’nde dünyaya geldi. Doğum tarihi…

İbralalı Mustafa Efendi

İbralalı Mustafa Efendi (ö.1903) Karaman’a bağlı İbrala’da (Yeşildere) doğdu. Doğduğu ve büyüdüğü ev bu gün sızı tekkesi olarak bilinmektedir. Tahsilini…

Mustafa Necati Efendi

Mustafa Necati Efendi (1248/1832-1319/1903) 1248 H. 1832 M. yılında Taşkent’te dünyaya geldi. Hanedandan Hacı Velizadelerden ticaretle iştigal eden Seyyid Mustafa…

Belviranlı İsmail Hakkı Efendi

Belviranlı İsmail Hakkı Efendi (1840/1903) 1840 yılında Bozkır’a bağlı Kayaağzı köyünde doğdu. Mustafa Efendi adında bir zatın oğludur. İlk tahsilini…

Şeyh Hacı Abdullah Efendi

Memiş Efendi’nin Talebesi Seydişehirli Şeyh Hacı Abdullah Efendi (1222/1807-1320/1903) 1222/1807 yılında Bozkır’ın Karacahisar köyünde dünyaya geldi. Müderris Yeğen Mehmet Efendi’nin…

Nuzumlalı Mehmet Feyzi Efendi

Nuzumlalı Mehmet Feyzi Efendi (1271/1855-1332/1916) 1855 yılında Konya’da doğdu. Taşkapı Medresesi müderrisi Ahmet Hamdi Efendi’nin büyük oğludur. İlk tahsilini tamamladıktan…

Nuzumlalı Ahmet Hamdi Efendi

Nuzumlalı Hacı Ahmet Hamdi Efendi (ö.1319/1901) Konya’nın Seydişehir kazasının Nuzumla köyünde doğan Hacı Ahmet Hamdi Efendi, Mustafa Efendi adında bir…

Çerkeszade Mehmet Halis Efendi

Çerkeszade Mehmet Halis Efendi (ö.1330 H. 1912) Konya’da doğdu. Doğum tarihi bilinme¬mektedir. Çerkeszade Hafız Mustafa Efendi’nin büyük oğludur. Tahsilini babasından…

Çerkeszade Mustafa Efendi

Çerkeszade Mustafa Efendi (ö.1316/1900) Konya’da doğdu, doğum tarihi belli de¬ğildir. Köklü bir aileye mensuptur. İlk tahsilini müteakip zamanın âlimlerinden okuyarak…

Abdülbasr Efendi

Abdülbasr Efendi (1236/1821-1314/1896) İçelli hocaların büyüklerinden ve en ünlülerinden birisi olan Abdülbasr Efendi, 1236/1821 yılında Silife’de doğdu. İlk tahsilini memleketinde…

Molla Salih Efendi

Molla Salih Efendi (1242/1826-1890’dan sonra) 1242/1826 yılında Araplar Büyük Sinan Mahallesi’nde doğdu. Mahalle mektebinde ilk tahsilini tamamladıktan sonra, Özdemiri Medre¬sesi…

Topbaşzade Ahmet Kudsi Efendi

Topbaş Zade Hacı Ahmet Kudsi Efendi (ö.. 1306/1888) Kadınhanı ilçesinde doğdu. Doğum tarihi malum değildir. Babası Hacı Mustafa Efendi’dir. Tarikat-ı…

Hacı Süleyman Sâlim Efendi

Hacı Süleyman Sâlim Efendi (ö.1310/1894) Bozkır’ın Meyre köyünde doğdu. Seyit İbrahim Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini müteakip Konya’ya geldi ve Konya’da…

Hadimli Mehmet Hulusi Efendi

Hadimli Mehmet Hulusi Efendi (ö. 1312/1896) Taşkent’in Sarılar Mahallesi’nde dünyaya geldi. Patlakoğulları ailesindendir. Babası Nakşi tarikatına mensup Abdullah Efendi’dir. İlk…

Mehmet Hüsnü Efendi

Mehmet Hüsnü Efendi (1861-1310/1894) 1861 yılında İsmil’de doğdu. Babası İsmilli Halil Ağa’dır. Son yıllarını Konya’da Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde aldığı…

Hacı Mahmut Efendi

Hacı Mahmut Efendi (1245/1829-1312/1894) 1245/1829 yılında Bordabaşı Mahallesi’nde doğdu. Said Efendi’nin oğludur. Mahmud Celâleddin Hamdizade denmekle meşhurdur. İlk tahsilini tamamladıktan…

Başaralızade İbrahim Hakkı

Başaralızade İbrahim Hakkı Efendi (1244/1828-1309/1893) 1244/1828 yılında Konya’da doğdu. Başaralı Abdurrahman Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini müteakip, Konya müftülerinden Müsevvitzade Abdullah…

Çumralı Hacı Abdurrahman Efendi

Çumralı Hacı Abdurrahman Efendi (ö.1307/1889) Konya’ nın Durakfakı Mahallesi’ nde dünyaya geldi. Karahüyük’lü Ali Ağa’nın oğludur. Eski Konya Milletvekillerinden Sedat…

Can Zade Ahmet Efendi

Can Zade Ahmet Efendi (ö.1306/1890) Zıvarık (şimdi Altınekin kazası) da dünyaya geldi. Doğum tarihi malum değildir. Babası da ulemadan Mustafa…

Tekeli Abdullah Efendi

Tekeli Abdullah Efendi (ö.1304 R/1888, M.) Ataları aslen Antalyalı’dır. Konya’nın Kasap Sinan Mahallesi’ne yerleştiler. Konya’mızın büyük Âlimlerinden Müftü Abdullah Vahdi…

Köse Hasan Efendi

Köse Hasan Efendi (1250/1834-1305/1889) 1250/1834 yılında Konya’da Ovaloğlu Mahallesi’nde doğdu. Babası Sipahizadelerden Keşanlı Ali Bey’dir. İlk tahsilini mahalle mektebinde aldıktan…

Simavlı Osman Zühtü Efendi

Simavlı Osman Zühtü Efendi (1215/1800-1301/1885) Aslen Simavlı’dır. 1215/1800 yılında Sındırgı ilçesi Düvertepe köyünde dünyaya geldi. Ali Züh-tü Efendi’nin oğludur. İlk…

İçelli Hacı Osman Efendi

İçelli Hacı Osman Efendi (d. 1224/1809-1300/1883) Anamur ilçesine bağlı Çukurbağ köyünde doğdu. İlk tahsilini Anamur’da yaptıktan sonra, İçel’e gitti ve…

Esad Sadi Efendi

Esad Sadi Efendi (ö. 1299/1881) Konya’da doğdu. Mustafa Efendi adında bir zatın oğludur. Medrese tahsiline Konya’da başladı, Balıkesir Müftüsü Sabahaddin…

İçelli Hacı Mehmet Efendi

İçelli Hacı Mehmet Efendi (Hocazade) (ö. 1298/1881) Konya’da doğdu. Aslen İçelli olan Hacı Mehmet Efendi’nin doğum tarihi malum değildir. İlk…

Ahmet Fevzi Efendi (Kalender)

İçelli Ahmet Fevzi Efendi (Kalender Efendi) (ö 1297/ 1 8 8 0) Gülnar’ın Sınır köyünde doğdu. İsmi Ahmet, mahlası Fevzi,…

Beş Kazalı Mehmet Emin Efendi

Beş Kazalı Mehmet Emin Efendi (01.1296/1879) Aydın’ın Beş Kazası’nda doğdu. Osman Efendi’nin oğludur. İstanbul avukatlarından Baro Başkanı Halil Uyguner’in babasıdır….

Ömer Kâşif Efendi

Ömer Kâşif Efendi (1246/1830-1296/1879) Ömer Kaşif Efendi, Aslen Meram ilçesi dahilinde bulunan Yatağan Köyü’nde yatır, Ahmet Mürsel Yatağan’ın (15. Yüzyıl)…

Anamurlu Salih Efendi

Anamurlu Salih Efendi Maalesef bu büyük âlimimizin doğum ve vefat tarihleri hakkında bilgimiz yoktur. İlk tahsilini Anamur’da yapan Salih Efendi,…

Ahmet Fahri Efendi

Ahmet Fahri Efendi (Parlak Hoca) (ö. 1877) Konya’da doğdu. Zamanının müderrislerinden okuyarak icazet aldı, Konya’mızın ileri gelen müderrislerindedir. Kavaklı (Fevziye)…

İsa Efendi (Abalı Hoca)

Büyük Hacı İsa Efendi (Abalı Hoca) (1228/1813-1291/1874) 1228/1813 yılında Hadim İlçesi’nin Bolay köyünde doğdu. Babası da ulemadan Süleyman Efendi’dir. Kendisinden…

Süleyman Vehbi Efendi

Sarı Hafız Hacı Süleyman Vehbi Efendi (ö.1290/1874) Sarı Hafız Süleyman Vehbi Efendi, Karaman’da dünyaya geldi. Doğum tarihi malum değildir. Soyları…

Mehmed Sadık Efendi

Îçelli Şeyh Mehmed Sadık Efendi (1224/1809-1287/1871) 1224/1809 ‘da Gülnar’ın Sınır köyünde doğdu. Davud adında bir zatın oğludur. Soyu Şeyh İsa’ya…

Şeyh Ahmet Efendi

Şeyh Ahmet Efendi (ö. 1286/1869) Konya’da doğdu. Doğum tarihi malum değildir. İlk tahsilini müteakip medrese tahsiline başladı, daha sonra Konya…

Müsevvitzade Hacı Adil Efendi

Müsevvitzade Hacı Adil Efendi (1205/1790-1285/1868) 1790 yılında Ereğli’de doğan Hacı Mehmet Adil Efendi, Ereğli’li Kör Müsevvid unvanıyla maruf ulemadan Mustafa…

Bakkalzade Mehmet Efendi

Bakkalzade Mehmet Efendi (ö. 1873) Durakfakih Mahallesi’nde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. İlk tahsilini müteakip müftü Abdülahat Efendi’nin derslerine devam ederek…

Memiş Efendi

Bozkırlı Muhammed Kudsi Efendi (Memiş Efendi) (1198/1784-1269/1853) Sadece Konya’nın değil, bütün Anadolu’nun ilminden ve feyzinden istifade ettiği, büyük âlim ve…

İnliceli Hafız Ali Efendi

İnliceli Hafız Ali Efendi (1198/1783-1261/1845) Konya’nın batısında ve yeni Seydişehir yolu üzerinde bulunan İnlice köyünde, 1198/1783 yılında dünyaya geldi. İlk…

Hacı Mustafa Efendi

Özdemirî Hacı Mustafa Efendi (ö. 1259/1843) Aslen Karaman’ın Başkışla Bucağına bağlı Özdemir köyündendir. Tahsiline Karaman’da başlayan Mustafa Efendi, tahsilini Hadim’de…

Muhaddis Ahmet Efendi

Muhaddis Ahmet Efendi (ö. 1255/1839) Aslen Hadimli olup, Hafız Ali Efendi adında bir zatın oğludur. İlk tahsilini müteakip, medrese tahsilini…

İsa Efendi

Ziyaiye Medresesi Müderrisi İsa Efendi (ö. 1236/1821) İsa Efendi, Haymenişin Türkmen Aşireti beylerinden birinin oğludur. Kadınhanı’nın Kolukı-sa köyü, II. Mahmud…

Büyük Fuat Paşa

Keçecîzade Büyük Fuat Paşa (1815/1869) 17 Ocak 1815 tarihinde İstanbul’da doğdu. İzzet Molla’nın büyük oğlu, Konya’lı Mustafa Efendi’nin torununun çocuğudur….

Keçecizade İzzet Molla

Keçecizade İzzet Molla (1789-1829) Mehmet İzzet Efendi, 1789 yılında İstanbul’da doğdu. İzzet Molla diye ünlüdür. Salih Efendi’nin en büyük oğludur….

Keçecizade Mehmet Salih Efendi

Keçecizade Kazasker Mehmet Salih Efendi (1150/1737-1214/1799) 1150/1727 yılında İstanbul’da doğan Salih Efendi, devrin geleneğine uyarak, küçük yaşlarında tahsile başladı. Babası…

Keçecizade Mustafa Efendi

Keçecizade Mustafa Efendi (1689/ 1767) 1688-1689 yıllarında Konya’da doğdu. İlk tahsilini mahalle mektebinde ve babası Süleyman Efendi’de tamamladı. Hatta medrese…

Keçecizadeler

Keçecizadeler Keçecizade ailesi, 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı’nın son dönemlerine kadar, büyük ölçüde âlim, fazıl, şair ve devlet adamı…

Ali Behçet Efendi

Ali Behçet Efendi (1140/1727 – 1238/1822) Konya’mızın yetiştirdiği âlim ve arif zatlardan birisi de Ali Behçet Efendi’dir. 1140/1727 yıllarında Konya’da…

Hemdem (Mehmed Said) Çelebi

Hemdem (Mehmed Said) Çelebi (1222/1807-1275/1858) 1222/1807 yılında Konya’da dünyaya geldi. Çelebi Hacı Mehmet Emin Efendi’nin oğludur. Asıl adı Mehmed Said’dir….

Hadimli Hacı Rasih Efendi

Hadimli Hacı Rasih Efendi (ö. 1270/1854) Hadim’de doğdu. Ebu Said Muhammed Hâdimî’nin torunu, Konya ve Hadim müftülüklerinde bulunan Şehit Ahmet…

Seyyid Hüseyin Efendi

Seyyid Hüseyin Efendi (ö. 1 25 3 / 1 83 7) Konya’da doğdu. Tahsilini zamanının âlimlerinden tamamlayan Seyyid Hüseyin Efendi,…

Rüşdi Ahmet Efendi

Rüşdi Ahmet Efendi (ö. 1251/1835) Rüşdi Ahmet Efendi, aslen Konyalı’dır. Babası Konya’nın Sille nahiyesinden Karaağaç’a hicret etti, orada doğdu. Anadolu’da…

Hacı Mustafa Efendi

Hacı Mustafa Efendi (ö.1241/1825) Konya’da doğdu. İsa Hocazade Seyyid Abdullah Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini Konya’da yaptıktan sonra, Konya ve İstanbul…

Akşehirlizâde Hacı Osman Efendi

Hadimi’nin Talebelerinden Akşehirlizâde Hacı Osman Efendi (173 4/1811) 1734 yılında Akşehir’de doğdu. İlk tahsilini mahalle mektebinde ikmal ettikten sonra, bir…

Münzevî Said Efendi

Münzevî Said Efendi (ö.1281/1864-5) Hadim’de doğdu, doğum tarihi malum değildir. Hâdimî Hazretleri’nin dördüncü oğlu, Hacı Numan Efendi’nin oğlu olup, veli…

Hafız İsmail Konevî Efendi

Hafız İsmail Konevî Efendi (ö. 1195/1781) Konya’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. İsmi, İsmail Vehbi bin Muham-med bin Mustafa, künyesi Ebü’l-Fidâ,…

Trabzonî Şeyh Ahmet Dede

Trabzonî Şeyh Ahmet Dede (ö. 1191 H./1777 M.) Aslen Trabzonlu’dur. Konya’da veliler listesinde yer alan Trabzonlu Şeyh Ahmet Dede, âlim,…

Hâdimî’nin Çocukları Ve Torunları

Ebu Said Muhammed Hâdimî’nin Çocukları Ve Torunları Hâdimî merhumun rahle-i tedrisinde yetişen sekiz oğlu da babalarının yolunda gitmiş, hepsi de…

Ebu Naim Ahmet Hadimi

Ebu Naim Ahmet Hadimi (ö. 1160/1747) Babası FahrurrumKara Hacı Mustafa Efendi, annesi Hediye Hanım’dır. Ebu Naim Ah¬met Hadimî, ilk tahsilini…

Ebu Said Muhammed Hâdimî

Ebu Said Muhammed Hâdimî (1113/1701-1176/1762) Anadolu’da yetişen âlim ve velilerin en ünlülerinden birisi olan Ebû Said Muhammed Hadimi Hazretleri, 1701…

Kara Hacı Mustafa Efendi

Fahru’r Rûm Kara Hacı Mustafa Efendi (ö.1147/1734) 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu kapıları açıldı ve yüzyıllar boyu Anayurt’tan, ilim ve…

Hacı Fettah ve Abdullah Çavuş

Hacı Fettah ve Abdullah Çavuş (ö. 1131/1718-9 M.) Konya’da doğdu. Mustafa adında bir zatın oğludur. Konya Hoşhan Mahallesi halkından olan…

Yusuf Dede

Yusuf Dede (ö. 1080/1669) Mevlevî şeyhlerinin ileri gelenlerinden bir zat olan Yusuf Dede, Konya doğumludur. Doğum tarihi malum değildir. Tahsilini…

Cunûnî Ahmed Dede

Cunûnî Ahmed Dede (ö. 1030/1620) Bağdad ve Bursa Mevlevihanelerinde görev yapan, Mevlevi sırlarına sahip ve manevi mertebe sahiplerinden bir zat…

Akşehirli Mustafa Türâbî

Akşehirli Mustafa Türâbî (ö.990/1582) Akşehir’de doğdu. Pîr Ali Efendi’nin oğludur. Türâbî olarak anılmıştır. Tahsilini Akşehir ve Konya’da tamamlayan Mustafa Efendi,…

Abdurrahman Gubârî

Abdurrahman Gubârî (ö. 974/1567) Akşehir’de doğdu. Akşehirli Abdullah Efendi’nin oğludur. Doğum tarihi malum değildir. İlk tahsilini memleketinde yaptı ve daha…

Ezelizade Abdurrahman Efendi

Ezelizade Şeyh Abdurrahman Efendi (ö. 972/ 1564) Konya’da doğdu. İbrahim Efendi isimli bir zatın oğludur. Ezelizade unvanıyla anıldı. Tahsilini tamamlayıp…

Cemâleddin İshak Karamânî

Cemâleddin İshak Karamânî (ö. 923/1517) Karaman’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Resmi ve zahir ilimleri Mevlâna Kestelli’den, bâtın ilimleri de Seyyid…

Ebü’l-Vefa

Musluhiddin Mustafa Ebü’l-Vefa (ö. 896/1591) Konya’da doğdu. Kendisi bir kitap kapağına ismini, Mustafa bin Ahmet es-Sadri el-Konevi şeklinde yazmıştır. Muslihuddin…

Hasan Fehmi Efendi

Şeyhü’l-İslâm Hace-i Sultan Hasan Fehmi Efendi (1210/1795-1298/1880) Osmanlı Döneminin yüz onuncu Şeyhü’l-İslâmı’dır. Ilgın’lı Osman Efendi’nin oğlu olup 1210/1795 yılında Ilgın’da…

Paşmakçızade Seyyid Abdullah Efendi

Konya’da Metfun Bir Şeyhü’l-İslâm Paşmakçızade Seyyid Abdullah Efendi (1091/1680-1145/1732) Şeyhü’l-İslâm PaşmakçızadeAli Efendi’nin oğludur. 1091 H. 1680 M. yılında dünyaya gelen…

Hamid Efendi (Çîvizade Damadı)

Hamid Efendi (Çîvizade Damadı) (899/1494-985/1577) Konya’da Sungur Mahallesi’nde doğdu. Beyşehir Kadısı Mehmet Efendi’nin oğludur. Meram’da Cemel Ali Dede Türbe ve…

Zenbilli Ali Efendi

Zenbilli Ali Efendi (ö. 932/1526) Konya’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir, Osmanlı devrinin sekizinci Şeyhü’l-İslâmıdır. Asıl adı Ali Cemâli olan Zenbilli…

Şeyh Edebâlî

Şeyh Edebâlî (Edebalı) (ö.726/1325-26) Aslen Konyalıdır. İlk tahsilini memleketinde yapan Edebâlî, tahsilini Şam’da tamamladı. Tefsir, hadis, tasavvuf ve özellekle İslâm…

Şeyhü’l-İslâmlık

Şeyhü’l-İslâmlık Geniş manada Şeyhü’l-İslâm, ilmiye sınıfının başında bulunan zata verilen bir unvandır. Hicri dördüncü asırdan itibaren bilhassa bir hürmet lafzi…

Mesnevîhan Mehmet Dede

Mesnevîhan Mehmet Dede (ö. 1148/1735) Konya’da doğdu. Gençliğinde iyi bir tahsil gören Mehmet Dede, çok iyi Arapça ve Farsça biliyordu….

Nesip Yusuf Dede

Seyyid Nesip Yusuf Dede (ö. 1126/1714) Konya’da doğdu. Hazreti Peygamber (sal-lallahu aleyhi ve sellem) Efendi’mizin soyundan, Konya’lı Şeyh Ömer Efendi’nin…

Derviş Ahmet Dede

Müneccimbaşı Derviş Ahmet Dede (1041/1631-1113/1702) Müneccimbaşı Ahmet Dede, 1041/ 1631 yılında Selânik’de doğdu. Babası Lüfullah Efendi, Konya Ereğli’den Selânik’e gidip…

Abdullah Bosnevî

Füsus Şarihi Abdullah Bosnevî Abdullah B. Muhammed (ö. 1054/ 1644) Bosna’da doğdu. Âlet ilimlerini doğduğu şehirde, tefsir, hadis, fıkıh ve…

Bostan Çelebi I

Bostan Çelebi I (Bostan-ı Evvel) (961/1554-1040/1630) Mevlevi ileri gelenlerinden iki Bostan Çelebi vardır. Veliler listesinde yer alan Bostan Çelebi, Ferruh…

Samtî Dede

Samtî Dede (973/1565-1040/1630) Mevlevi şair ve ariferinin ileri gelenlerindendir. Uzun yıllar Konya’da dergâhta hizmet ettikten sonra, Şam Mevlevihanesi’ne gönderildi ve…

Akşehirli Sa’di Çelebi

Akşehirli Sa’di Çelebi (ö. 957/1550) Akşehir’de doğdu. Alâeddın-i Halvetî’nin halifelerinden Şeyh Taç Ahmed’in oğludur. Soyları Hazreti Abbas (R.a.)’a ulaşır. Tahsiline…

Kâmî Muhammed Karamanî

Kâmî Muhammed Karamanî (ö. 952/1545) Şeyhülİslâm Zenbilli Ali Cemâli Efendi’nin kardeşi, Muhyiddin Mehmet Çelebi’nin oğludur. Konya’da doğmuş olup, doğum tarihi…

Pîri Mehmet Paşa (Remzî)

Pîri Mehmet Paşa (Remzî) (ö. 939/1532) 1463-64 yıllarında Konya’da doğdu. Konya’lı olarak bilinen Pîri Mehmet Paşa’nın doğum yeri hakkında çeşitli…

Seyyid-i Karamani

Seyyid-i Karamani (ö. 923/1517) Konya’da doğdu. Doğum tarihi malum değildir. İlk tahsilini müteakip zamanının tanınmış ulemasından okuyup, tahsilini tamamladıktan sonra…

Muhyiddin Muhammed (Hevaî)

Karamanlı Muhyiddin Muhammed (Hevaî) İlim çevrelerinde Hevâî mahlasıyla anılan Muhyiddin Efendi, Karaman’da doğdu. Bütün gençliğini, zamanının âlimlerinden okuyarak geçirdi ve…

Nizamî Konevi

Nizamî Konevi Veliyyüddin Efendi’nin oğludur. Konya’da doğdu. Doğum ve ölüm tarihleri malum değildir. Çok küçük yaşlarda tahsil hayatına başlayan Nizâmî’nin…

Veliyyüddin Efendi

Veliyyüddin Efendi Konya’da doğan Veliyyüddin Efendi, Sultan Murad ve Fatih Sultan Mehmet Döneminde yaşamıştır. Doğum ve ölüm tarihleri malum değildir….

Şeyh Ahmet Mürsel Yatağan

Şeyh Ahmet Mürsel Yatağan Şeyh Ahmet Mürsel, 15. yüzyıl başlarında Horasan ülkesinden gelerek, Meram ilçesi dahilinde bulunan Yatağan köyüne gelip…

İynel ve Mahmud Dedeler

İynel ve Mahmud Dedeler (ö. 960/1553 – ö. 965/1558) Üçler Mezarlığı’ndan Koyunoğlu Müzesi’ne doğru giden yol üzerinde, sağda, Akçeşme’nin, şimdi…

Sarı Yakup

Sarı Yakup (ö. 833/1429) Çelebi Sultan Mehmet Devri âlimlerinden olan Sarı Yakup, Konya’da doğdu. Doğum tarihi malum değildir. İlk tahsiline…

Hacı Paşa

Hacı Paşa (ö. 827/1424) Tahminen 740/1339-40 yıllarında Konya’da doğdu. asıl adı Celaleddin Hızır’dır. Hacı Paşa ünvanıyla anıldı. İlk tahsilini müteakip,…

Dursun Fakih

Dursun Fakih (ö.726/1326’ dan sonra) Aslen Konyalı olan Dursun Fakih, tefsir hadis ve fikıhda zamanının büyük âlimlerindendir. Şeyh Edebalı’nın hem…

Ebü’l-Abbas Konevî

Ebü’l-Abbas Konevî (ö. 732/1332) Zamanının ve Hanefî mezhebinin ünlü fıkıh âlimlerindendir. Konyalı’dır. Doğum tarihi bilmemektedir. Asıl adı, Ahmed bin Mesud…

Didiği/Dediği Sultan

Didiği/Dediği Sultan Karamanoğlu Alâeddin ve II. Mehmet beyler zamanında yaşadı. Anadolu’da adı unutulmayan velilerimizden birisidir. Menkıbevî bir hayatı vardır. Ahmet…

Seyyid Harun Velî

Seyyid Harun Velî (ö. 720/1320) On üçüncü yüzyılda, Horasan’dan gelip Seydişehir’e yerleşen büyük velilerimizden birisi de, Seyyid Harun Velî’dir. Seydişehir’in…

Hacı Ali Efendi

Hacı Ali Efendi (ö. 832/1429’dan sonra) Hacı Ali Efendi Karamanoğulları’ndan İbrahim Bey’in (ö. 1464) saltanatı yıllarında yaşamış olup, doğum ve…

Dede Molla

Dede Molla Enbiya ve evliyalar diyarı Konya’mızın sinesinde barındırdığı büyük velilerden birisi de hiç şüphesiz, Çumra’nın Dedemoğlu köyünde metfun ve…

Kasım Halife

Kasım Halife (ö.1527’den sonra) Doğum ve ölüm tarihleri bilinmeyen Kasım Halife, Hayreddin Efendi adında bir zatın oğludur. Şeyh Ali es-Semerkandî…

Nimetullah Nahcuvanî

Nimetullah Nahcuvanî (ö. 920/1514-) Kafasya’da Nahcivan’da doğdu. İsmi Nimetullah bin Mahmud Nahcuvânî’dir. Baba Ni-metullah, Şeyh Alvan, Nimetullah Sultan gibi unvanlarla…

Abdül-Mü’min Halife

Abdül-Mü’min Halife (ö. 876/1471) Konya velileri arasında adı geçen Abdü’l-Mümin Halife, Karamanoğulları Döneminde yaşamış; bilgin, musikişinas ve Kadiri şeyhlerinden ünlü…

Hızır Bey

Hızır Bey (810/1407 – 863/1459) 6 Ağustos 1407 tarihinde Sivrihisar’da doğdu. Babası, Sivrihisar kadısı Celaleddin Efendi, annesi Nasreddin Hoca’nın kızıdır….

Sinan Dede

Sinan Dede Veliler listesinde adı geçen Sinan Dede, Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim döneminde yaşamıştır. Tanınmış Mesnevîhanlardandır. Osmanlı Devrinin…

Kalender Baba

Kalender Baba Ebubekir Niksari Konya’da Beşyol’da, Ankara Yolu’nun başlangıcında, eski Kalenderhane Mahallesi’nde iki Selçuklu tipi türbe bulunmaktadır. Türbelerden birisi Kalender…

Şeyh Şücaüddin

Şeyh Şücaüddin 1869 tarihli Konya Salnamesi’nde adı geçen velilerden birisi de Şeyh Şüca’üddin’dir. Türbesi Musalla Kabristanı’ndadır. Türbe, kare plan üzerine,…

Kadı Celâleddin Mürsel

Kadı Celâleddin Mürsel (ö. 1409’dan sonra) Kadı Mürsel adıyla anılan Celâleddin Mür-sel, Hacı Mustafa adında bir zatın oğludur. Karamanoğlu devrinin…

Âdil Çelebi II

Âdil Çelebi II (781/1379-865/1460) Pîr Âdil Çelebi, Âdil-i Râbi (IV. Âdil) adıyla anılmış ve (781/1379) yılında Çelebi Şemsed-din Emîr Âbid…

Nefse Hatun

Bağdat Hatun, Hundi Hatun ve Nefse Hatun Eskiden etrafı kabristan olan ve Sadred-din Konevî Türbesine giden yol üzerinde “Turgutoğlu Türbesi”…

Emir Âlim Çelebi

Emir Âlim Çelebi Şemseddin Emir Âlim (725/1325-1395) Mevlâna soyundan üç Emir Âlim Çelebi gelmiştir. Bunlardan birincisi, Hazret-i Mevlâna’nın oğlu Muzaferiddin…

Âdil Çelebi I

Âdil Çelebi I (ö. 1368) Muzaferüddin Emir Âdil-i Ekber diye anılır. Mevlâna’nın torunu Ulu Arif Çelebi’nin büyük oğludur. Annesi Kayser-i…

Ahmet Eflâkî

Ahmet Eflâkî (ö. 761/1360) Adı Ahmet, lakabı Şemseddin’dir. Hangi tarihte doğduğu tesbit edilemiyen Ahmet Efâkî, Bedreddin-i Tebrizi’nin talebesidir. İyi bir…

Vacid Çelebi

Vacid Çelebi Hüsameddin Vâcid Ulu Arif Çelebi oğlu Hüsameddin Vacid Çelebi, 689/1290 yılında doğdu Emir Âlim Çelebi’nin sağlığında Konya’da bulunmadığı…

Emir Âbid Çelebi

Emir Âbid Çelebi Şemseddin Emir Âbid (682/1283 – 739/1338) “Şemseddin Emir Âbid Çelebi” diye anılır. Sultan Veled’in altı çocuğundan dördüncüsüdür,…

Yunus Emre

Yunus Emre (ö. 720/1320) Anadolu’da Türk milletinin bağrında yetişen büyük şair ve Hak âşıklarımızdan birisi de, hiç şüphesiz Yunus Emre’dir….

Nasreddin Hoca

Nasreddin Hoca (1208-1284) Ünü hudutlarımız dışına taşan büyük değerlerimizden biri de, hiç şüphesiz Nasreddin Hoca’dır. O, asırlarca Türk zekasının ve…

Sipehsalar Çelebi

Sipehsalar Çelebi (ö. 1312) Veliler listesinde yer alan Sipehsalar Çelebi, Sipehsalar (Kumandan) unvanıyla tanınmış, Feridun bin Ahmed Sipehsalar olarak anılmıştır….

Müinüddin Pervane

Müinüddin Süleyman Pervane (ö. 676/1277) Selçuklu döneminde, toprağı dirlik olarak veren, buna ait defterleri tutan ve sunulacak beratları hazırlayan memura,…

Mühezzibüddin Ali

Mühezzibüddin Ali Selçuklu döneminin ünlü âlim ve devlet adamlarımdandır. Aslen Horasanlı veya Deylemli olduğu rivayet edilir. İbn-i Bibi Deylemli olduğunu…

Kadı İzzeddin Muhammed

Kadı İzzeddin Muhammed (ö. 654/1256) Selçuklu döneminin büyük âlim, kadı ve devlet adamlarından birisi de Kadı İzzeddin Muhammed’dir. Veliler listesinde…

Celâleddin Karatay

Celâleddin Karatay (ö. 652/1254) Doğum tarihi bilinmemektedir. Alâeddin Keykubat’ın azadlı kölelerindendir. Üç kardeş idiler. Diğer iki kardeşi Celâleddin Rumtaş ve…

Abdülaziz Sultan

Abdülaziz Sultan Abdülaziz Sultan, Selçuklu Döneminin ünlü tasavvuf, ilim ve devlet adamlarındandır. Sultan III. Alâeddin Selçuklu tahtına oturduğunda yanında vezir…

Akıncı Baba

Akıncı Baba Veliler listesinde adı geçen Akıncı Baba, Selçuklu Dönemi meşayihindendir. Çifte Merdiven Mahallesinde, bugünkü Rektörlük Binası’nın doğu tarafında adına,…

Emir Celâleddin

Emir Celâleddin Celâleddin Mahmud Müstevfi Selçuklu Döneminin ünlü devlet adamla-rındandır. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Müşrifik (Evkaf Nazırlığı) ve Müstevfılik…

Şeyh Veli Sultan

Şeyh Veli Sultan Selçuklu Devri ulema ve meşayihindandır. Hazreti Mevlâna’dan önce vefat etmiş olması muhtemeldir. Selçuklular Döneminde büyük şöhret kazanan…

Devlet Hatun

Devlet Hatun Raziye Hatun ö. 620 / 1223 Mihmandar Mahallesi’nde, Şems Türbesi’nin hemen arkasında ve Kınacı sokağının köşesinde, bugün Hatuniye…

Emir Nureddin

Emir Nureddin Veliler listesinde yer alan ve hayatı hakkında fazla malumatımız bulunmayan Emir Nureddin, Selçuklu döneminin tanınmış emir ve kumandanlarımdandır….

Şeyh Osman Rumî

Şeyh Osman Rumî 1285/1868 yılı Konya Salnamesi’nde, velilere ait listede adı sayılan 23 veliden birisi de Şeyh Osman Rumî Hazretleri’dir….

Seyfeddin Toruntay

Seyfeddin Toruntay Toruntay Sultan (ö.681/12829) Rivayete göre Toruntay, 2. Gıyaseddin Keyhûsrev’in azat ettiği bir gulamdır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin Beylerbeyi ve…

Bedreddin Gevhertaş

Bedreddin Gevhertaş Gühertaş (ö. 659/1261) Konya’da veliler listesinde yer alan Emir Bedreddin Gevhertaş, Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat I .’ın lalası…

Ferhuniye

Ferhuniye Hant Fatma Hatun Resmî kayıtlarda Ferhuniye, halk arasında Süt Tekkesi olarak bilinen türbede üç yatır vardır. Türbe II. Keykâvüs’ün…

Nalıncı Baba

Nalıncı Baba Selçuklu döneminde yaşadı. Adı, Emir Ni-zamettin Ahmet olup, veliler listesinde yer alan büyük şahsiyetlerden birisidir. 1927 yılında yıktırılan…

Sahibata Fahreddin Ali

Sahibata Fahreddin Ali (ö. 684/1285) Esas adı Fahreddin Ali, babasının adı Hüseyin Rumî, daha çok SAHİBATA diye anıldı. Anadolu Selçuklularının…

Şeker Furuş

Şeker Furuş Esas adı Hasan’dır. Şaban adında bir zatın oğlu olduğunu, Şekerfuruş Mesciti’nin Konya Mevlâna Müzesi’nde muhafaza edilen kitabesinden öğreniyoruz….

İmam-ı Beğavi

İmam-ı Beğavi (ö. H. 516/M.1122) Adı, bütün veliler listesinde yer alan ve türbeleri asırlardan beri, en çok ziyaret edilen türbelerden…

Alî Gav Sultan

Alî Gav Sultan 1285 yılı Salnamesi’nde adı geçen velilerden olan Ali Gav Sultan kimdir, ne zaman yaşamıştır bu konuda bir…

Üçler Sultanlar

Üçler Sultanlar Halk arasındaki menkıbelerden birisi şöyledir: Konya’nın büyük üç kabristanından birisine adı verilen üç kardeşten ikisinin, Konya’da Üçler Kabristanı’nda,…

Seyyid Siyavuş

Seyyid Siyavuş Veliler listesinde yer alan Seyyid Siyavuş, bir veli midir, yoksa Selçuklu hanedanına mensup birisi midir, bunu kesin olarak…

Tavus Baba

Tavus Baba Hatamu Dede Tavus Baba kimdir? Bir şeyh midir, yoksa bir kadın ermiş midir? Hâlâ bilinmemektedir. İbrahim Hakkı Konyalı:…

Zevle Sultan

Zevle Sultan Veliler listesinde yer alan bu zatın, kim olduğu hakkında kesin malumat mevcut değildir. Mehmet Önder Bey, Zevle Sultan’ın…

Pirebi Sultan

Pirebi Sultan Rivayetlere göre Pirebi Sultan, Hoca Fakih’ın müridlerinden ve talebelerindendir. Halk Tarafından sınanmış bir ermiş olduğuna inanılır. 13. Yüzyıl’da…

Fahrünnisa Hatun

Fahrünnisa Hatun Esas adı Nizam Hatun olan bu hanım, Hazret-i Mevlâna’nın kadın müridlerindendir. Efâkî onun hakkında şu bilgileri verir: “Mevlâna…

Şeyh Sadaka

Şeyh Sadaka Veliler listesinde yer alan Şeyh Zeynüddin Sadaka, Hazreti Mevlâna ve Sadreddin-i Kone-vi muasırıdır. Sadreddin Konevi’nin Malatya’dan ders arkadaşıdır….

Alâeddin Keykubat I.

Alâeddin Keykubat I. (ö. 1237) Veliler listesinde yer alan devlet adamlarından birisi de I. Alâeddin Keykubat’tır. Keykubat I. Anadolu Selçuklu…

Beyhekim

Beyhekim Ekmeleddin Tabip Aslen Nahcıvan’lı olan Ekmeleddin Ta-bib, Selçuklu Sarayı’nın başhekimidir. Hazre-ti Mevlâna’nın yakın dostlarındandır. Hazreti Mevlâna’nın hastalığında ve vefatından…

Hâce i Cihan

Hâce i Cihan Hoca Cihan Hazreti Mevlâna ve Sadreddin-i Konevi muasırıdır. Hâce-i Cihan, halk arasındaki unvanıyla Hoca Cihan son derece…

Ulvî Sultan

Ulvî Sultan Selçuklu döneminin tanınmış şeyh ve velilerinden kabul edilir. Doğum ve ölüm tarihleri malum değildir. Adı Muhammed Ulvî Sultan’dır….

Ebu İshak Kazerûnî

Ebu İshak Kazerûnî (352/963 – 426/1035) İsmi İbrahim bin Şehriyarî’dir. 352/963 yılında Şiraz civarında Kazerûn’da doğdu. Çin, Hindistan, İran ve…

Ahi Natur

Ahi Natur (ö.1 23 6) Konya’da doğdu. Asıl adı Muhammed’dir. Ahi Natur unvanıyla anıldı. Baha Veled’in tanınmış müridlerindendir. Yüz beş…

Şeyh Şerefeddin

Şeyh Şerefeddin Şeyh Şerefeddin Selçuklu Döneminin tanınmış âlim ve sofilerinden, bir rivayete göre de emirlerinden bir zattır. Bu Şerefeddin’in Selçuklu…

Ulaş Baba

Ulaş Baba Ulaş Baba veya Ulaş Dede olarak ün yapan bu zatın da, doğum ve ölüm tarihleri malum değildir. Türbesi…

Karaaslan Sultan

Karaaslan Sultan Ziyaeddin Karaaslan Sultan İzzetin Keykavüs I. ve Alâeddin Keykubat I. dönemlerinde yaşamıştır. Önemli devlet hizmetlerinde bulunmuştur. Alâeddin Keykubat…

Cemel Ali Dede

Cemel Ali Dede (ö.659/1261) Cemel Ali Dede, Hz. Mevlâna’nın muasırı¬dır. Maveraünnehirli’dir Mevlâna’nın lalasıdır. Ri¬vayetlere göre Hazreti Mevlâna’ya karşı derin bir…

Şeyh Kerimeddin

Şeyh Kerimeddin (ö. 691/1292) Hacı Bektemüroğlu Şeyh Kerimeddin, Hz. Mevlâna muasırı olup onun sohbetlerinde bulunmuştur. Sultan Veled’in hocalanındandır. Sultan Veled,…

Şeyh Ulemâ

Şeyh Ulemâ Şeyh Alaman Selçuklu dönemi velilerinden bir zat olan Şeyh Ulemâ’nın, doğum ve vefatı ile ilgili elimizde sağlıklı bilgi…

Mahmud Hayrânî

Seyyîd Mahmud Hayrânî (ö. 667/1268) Mevlâna Dergâhı’na kapılanıp, onun aşk potasından nasiplenen velilerden birisi de Sey-yid Mahmud Hayrâni’dir. Adının başındaki…

Ateşbaz-ı Veli

Ateşbaz-ı Veli (ö. 684/1285) Ateşbaz-ı Veli, Hazreti Mevlâna’nın muasırı olup, esas ismi Şemseddin Yusuf, babasının adı İzzeddin’dir. Ateşbaz-ı Veli olarak…

Pir Esad Sultan

Pir Esad Sultan Pisili Sultan (ö. 662/1263) Hazreti Mevlâna ile muasır velilerden birisi de halkın Pisili Sultan olarak bildiği Pir…

Sadır Sultan

Sadır Sultan Selçuklu dönemi büyüklerinden birisi de, Sadır Sultan’dır. Asıl adı Bekir, Sadreddin Sadri de onun lakabıdır. Sadır Sultan olarak…

Kadı Sirâcüddin

Kadı Sirâcüddin Urmevi (594/1198 -682/1283) Anadolu Selçuklularının ünlü âlim ve kadılarından olan Sıracüddin’in künyesi Ebu’s-Sena’dır. 594/1198 yılında Azerbaycan’ın Urmiye şehrinde…

Ulu Arif Çelebi

Ulu Arif Çelebi (1272-1320) Ulu Arif Çelebi, Sultan Veled’in büyük oğludur. Annesi Selâhaddin Zerkûbî’nin kızı Fatma Hatun’dur. 670 Hicrî ve…

Sultan Veled

Sultan Veled (623/1226 – 712/1312) Muhammed Sultan Bahâeddin Veled, 25 Rebiülahir 623 Hicrî, 26 Nisan 1226 Milâdî tarihinde Karaman’da doğdu….

Sadreddin Konevî

Şeyh Sadreddin Konevî (1207-1274) 605-606/1208-09 yıllarında Malatya’da doğdu. Esas ismi Ebü’l-Meâlî Sadreddin Muhammed b. İshakb. Muhammed b. Yusuf el-Konevî’dir. Dedesinin…

Hoca Ahmet Fakih

Hoca Ahmet Fakih (ö.618/1221) Kaynaklarda XIII. Yüzyılda yaşayan biri birinden farklı beş Ahmet Fakih’ten bahsedilmektedir, Bunlar: Birinci Ahmet Fakih: Azerbaycanlıdır….

Şems-i Tebrizî

Şems-i Tebrizî (1186-1247) Asıl ismi Mevlâna Muhammed’dir. Me­lik Dâd Oğlu Ali adında bir zatın oğludur. 1185-6 yıllarında Tebriz’de dünyaya geldi….

Mevlâna Celâleddin

Mevlâna Celâleddin Rumî (1207-1273) Mevlâna, 6 Rebîülevvel 604 Hicrî, 30 Eylül 1207 Milâdî tarihinde bugün Afganistan sınırları içerisinde, Özbekistan’ın güneyinde…

Bahâeddin Veled

Sultânü’l-Ulema Bahâeddin Veled (1151-1231) Hazreti Mevlâna’nın muhterem pederleri olan Bahâ Veled Hazretleri 546 (1151-2) yıllarında Belh’de doğdu. Babası da zamanın…